Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

Setting the description

Setting the description เป็นการกำหนดค่าอธิบายเพิ่มเติม รวมทั้งเป็นการให้คะแนนความน่าเชื่อถือของรายการแต่ละรายการที่เราต้องการจะกำหนดลงไป แต่ส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร เพราะบางทีด้วยความรีบและเหตุผลหลายอย่าง

มีแต่ คำอธิบายหรือ Description เท่านั้นที่บางครั้งใช้บ้างในกรณีที่เราต้องการอธิบายยาวๆๆ ไว้เพื่อสำหรับอ่านเอง แต่หากจะนำเสนอจริงๆๆ มันรกมากเกินไป ส่วนมากแล้วจะเอาแค่ label เป็นตัวอธิบาย

กับอีกอย่าง คำอธิบายนี้ โดยค่าปกติจะไม่แสดงบนจอภาพให้เราเห็น ยกเว้นเราไปกำหนดให้แสดง เพื่อให้แสดงผลบนชาร์ตของเรา รายละเอียดการกำหนดให้คุณสมบัติแสดงผลบนชาร์ต

สำหรับการเขียนคุณสมบัติไม่มีอะไรยาก เหมือนเดิม

  1. เปิดหน้าต่างแก้ไขคุณสมบัติขึ้นมาโดยการดับเบิลคลิกรายการที่เราต้องการเขียน
  2. Select Item Properties > Description & Grades.
  3. แล้วเขียนตามที่เราต้องการ

ส่วนการเลือกกำหนดเกรด ตามภาพได้เลยไม่ยาก รวมทั้งในกรณีที่เราอ้างอิงแหล่งที่มา เราสามาถคลิกเพื่อเลือกได้ตามที่เราต้องการ

Tags:  , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *