Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

Adding Information to Item

Adding Information to Item คือการเพิ่มข้อมูลที่เรามี ให้กับคุณสมบัติของ Entity และ Link คุณสมบัติที่เราเพิ่มให้กับรายการดังกล่าว เราสามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆๆ โดยผ่านทางค่าของคุณสมบัติเหล่านั้น และคุณสมบัติเหล่านั้น จะโชว์รายละเอียดในชาร์ตของเรา

วิธีการเพิ่มหรือแก้ไขคุณสมบัติ เราสามารถทำได้ไม่ว่าตอนไหน โดยการ ดับเบิลคลิกตรงรายการที่เราต้องการจะแก้ไข หลังจากนั้น จะมีหน้าต่างแก้ไขคุณสมบัติปรากฏขึ้นมา (Edit Item Properties) แต่ชื่อของหน้าต่าง จะเป็นชื่อ Edit Icon “ชื่อรายการที่เราต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติม”

นอกจากการดับเบิลคลิกตรงรายการที่เราจะแก้ไขแล้ว ยังสามารถใช้วิธีการอื่นเพื่อเปิดหน้าต่างแก้ไขคุณสมบัติของรายการได้ อ่านรายละเอียดเรื่อง สรุปเส้นทางการเพิ่มคุณสมบัติของ Entity และ link

หน้าต่างนี้แหละที่เราต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่า แต่ละคำสั่งทำหน้าที่อะไรบ้าง หากเราเข้าใจคำสั่งในหน้าต่างนี้ทั้งหมด การใช้งานโปรแกรม i2 มันจะกลายเป็นเรื่องง่ายๆๆ และหมูๆๆ มาก แม้ว่ามันจะใช้สำหรับการเขียนชาร์ต แต่หากเข้าใจโครงสร้างของมัน ในขั้นตอนการนำเข้า เมื่อนำเข้าเสร็จแล้ว หากเราเปิดค่าขึ้นมาดู ตัวช่วยการนำเข้าของโปรแกรม จะสร้างให้เก็บข้อมูลในหน้าต่างนี้แหละ ที่เราสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้เช่นกัน แต่ต้องเป็นกรณีที่มี Entities ไม่มาก หากมากน่าว่าจะตามแก้ไม่ไหว

เกี่ยวกับคุณสมบบัติของรายการที่เราต้องการเพิ่มเติมหรือแก้ไข

ข้อมูลอ้างอิง

https://docs.i2group.com/anb/9.4.1/adding_information_to_items.html

Tags:  , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *