Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

Category: Windows11

ป้องกันวินโดว์อัพเดท Bios เอง

ป้องกันวินโดว์อัพเดท Bios เอง ปัญหามันเกิดจาก Dell มีไฟเตือนกระพริบ แต่เปิดเครื่องได้ และคิดว่าน่าเป็นปัญหานี้ เลย บันทึกไว้ แต่ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่