Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

สรุป เส้นทางการแก้ไขคุณสมบัติของรายการ

สรุป เส้นทางการแก้ไขคุณสมบัติของรายการ

บทความนี้ ไม่มีอะไรมาก แค่อธิบายว่า ในการเปิดหน้าต่างเพื่อแก้ไขคุณสมบัติของรายการ นั้นคือ Entities กับ link มีวิธีการกี่แบบ แต่โดยปกติแล้ววิธีการที่เร็วที่สุดคือการ ดับเบิลคลิกตรงรายการที่เราต้องการแก้ไข หน้าต่างแก้ไขคุณสมบัติของรายการจะเปิดให้เราเห็นแล้ว

แต่บางทีในบทความหรือคู่มือ เขียนวิธีการไว้หลายช่องทาง เพื่อกันสับสน หรือเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน เราสามารถเลือกวิธีการเข้าถึงหน้าต่างแก้ไขคุณสมบัติได้เวลาหรือห้วงสถานการณ์ ในขณะที่เราต้องการแก้ไข แล้วอาจจะอยู่ในแทบของคำสั่งที่แตกต่างกัน

เส้นทางเพื่อเปิดหน้าต่างเพื่อแก้ไขคุณสมบัตินี้ ใช้ได้ในกรณีที่เป็นการเขียนชาร์ตด้วยตนเอง แต่ หากเป็นกรณีนำเข้าจะมีอยู่ในขั้นตอนเดียวคือในหน้า Import Designs

1.ดับเบิลคลิกตรง Entity

วิธีการนี้ จะใช้บ่อยที่สุดและคิดว่าง่ายที่สุด คือการดับเบิลคลิกตรง Entity หรือ Link ที่ต้องการแก้ไขคุณสมบัติ  ในการใช้งานโปรแกรม I2  หากเข้าใจในหน้าแก้ไขคุณสมบัตินี้ ทั้งหมด การเรียนรู้จะเป็นเรื่องง่ายมากๆๆ

2.คลิกขวา แล้วเลือก Edit Item Properties

อีกวิธีการหนึ่งคือการคลิกขวา แล้วเลือก edit Properties จะปรากฏหน้าต่างแก้ไขคุณสมบัติของรายการ เช่นเดียวกัน

3.คลิกตรง Entity แล้วคลิกเลือกคำสั่งใน edit Properties

แบบนี้ เช่นเดียวกับแบบที่ผ่านมา แต่ต้องอยู่หน้า HOME TAB วิธีการคือ

  • คลิกตรงรายการที่จะแก้ไข อย่างเช่นในภาพ คือ Telphone1 
  • เมื่อเลือกรายการแล้ว ให้ไปคลิกตรงที่คำสั่ง Data จะปรากฏหน้าต่างแก้ไขคุณสมบัติ เช่นเดียวกัน
  • หากต้องการแก้ไข Attribute ให้คลิกตรง Attribute จะเข้าหน้าแก้ไขเช่นเดียวกัน

4.สรุป

จะเห็นว่าการเข้าสู่หน้าต่างแก้ไขคุณสมบัติของ Entity, Link สามารถเข้าได้หลายช่องทางแล้วแต่ว่า เราจะถนัดทางไหน อยู่ที่ว่าในช่วงเวลาการทำงานของเรา แต่ส่วนมากที่เร็วที่สุดคือการดับเบิลคลิกตรง รายการที่เราต้องการแก้ไข

Tags:  , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *