Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

คำสั่ง Search ในโปรแกรม i2

คำสั่ง Search ในโปรแกรม i2 เป็นการค้นที่ค้อนข้างจะกว้าง ในการใช้คำสั่ง search  เป็นการใช้คำสั่งในการค้นหา ตัวอักษร ตัวเลข หรือวันที่ ที่อยู่ในคุณสมบัติของรายการทั้งหมดภายชาร์ต ใช้ในกรณีที่เราไม่แน่ใจว่า สิ่งที่เราค้นหานั้นมีอยู่ในคุณสมบัติรายการได้หรือไม่อย่างไร

การใช้คำสั่ง Search ในโปรแกรม i2

 1. คลิกตรง  Analyze tab
 2. ไปที่ กลุ่ม Find Items
 3. คลิก click Search.
Click on Image to Zoom

เมื่อเรียกใช้ คำสั่ง Search จะมีบานหน้าต่างเล็กๆๆ ขึ้นมา

 1. ตัวอย่างพิมพ์ค้นตัวเลข  098   เมื่อค้นเจอจะแสดงให้ตามภาพ  
 2. ให้ดูตรง Found in Label & Identity จะโชว์ เป็นลิงค์ให้เราคลิกได้ 
 3. หากเราคลิกตรงตัวนั้น จะโชว์คุณสมบัติ ที่เก็บข้อมูล ที่เราค้นพบดังกล่าว แต่การค้นพบ อาจจะไม่ตรงกันทั้งหมด แค่ ตรงกันบางส่วนโปรแกรมก็จะแสดงออกมา

ตัวอย่างเมื่อเราคลิก เลือก Found in Label & Identity 

 • โปรแกรมจะเปิดหน้าแก้ไขคุณสมบัติที่พบตัวแรกให้เราดู ทำให้สามารถจะรู้ได้ทันทีว่า ที่เราค้นหามีข้อมูลในส่วนหนึ่งของคุณสมบัติ
 • เมื่อปิดหน้าต่างนี้  โปรแกรมก็จะโชว์ entity ตัวนั้น ให้เห็น
 • หรือหากเราต้องการดูผลลัพธ์ ก็สามารถคลิกเลือกที่ shohw Result ได้

กรณีที่อยากรู้ว่า ค่าที่เราค้นหานั้นอยู่ในคุณสมบัติของรายการไหนให้ดำเนินการดังนี้

 • ปิดหน้าต่างแก้ไขคุณสมบัติ  หลังจากนั้น โปรแกรม จะแอคทีฟ  Entity ที่เจอสิ่งที่เราค้นหา
 • ดูผลลัพธ์ (คลิกตรง Results)  จะแสดงรายละเอียดให้ดังภาพ

สรุป การใช้คำสั่ง Search เป็นการใช้คำสั่งที่ค้นหาข้อมูลที่อยู่ในคุณสมบัติทั้งหมดว่ามีข้อมูลดังกล่าวคือไม่ หากมีจะโชว์ที่พบข้อมูลออกมาในรูปแสดงคุณสมบัติว่าอยู่ในคุณสมบัติของ Entity,link ตัวไหน (เรียกรวมกันว่ารายการ หรือ Item)

Tags:  , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *