Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

คำสั่ง Visual Search ในโปรแกรม i2

คำสั่ง Visual Search ในโปรแกรม i2 หากอ่านในคู่มือ จะอธิบายว่า Structured search ลักษณะของคำสั่ง เป็นการสร้างโครงสร้างสำหรับค้นหา ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลคุณสมบัติที่เรากำหนดหรือระบุของรายการในชาร์ตที่เรากำลังทำงานอยู่ โดยหลักๆๆ ในการทำงานหรือค้นหา เราสามารถหา Entities ที่เราต้องการได้รวมทั้ง สามารถหาความสำพันธ์ ระหว่างกันได้

ในการสร้างโครงสร้างเพื่อการค้นหา ในโครงสร้างที่เรากำลังจะสร้างขึ้นมานั้น ประกอบไปด้วยการค้นหาได้หลายรูปแบบ เช่น

 • ค้นหา Entities เดียว
 • ค้นหา 2 Entities
 • หรือค้นหาความสำพันธ์ระหว่าง Entities ทั้ง 2 Entities

มันค่อนข้างอธิบายยากนิด เอาเป็นว่า ลักษณะการค้นคือการค้นคือค้นตามรูปแบบโครงสร้างของโปรแกรมในการวางชาร์ต ซึ่งหากจะเรียนรู้ในการค้นหาด้วยวิธีการนี้ เราต้องเข้าใจพื้นฐานของโปรแกรมอย่างดี เช่นต้องรู้ความหมาย Identity ,label ชนิดของ Entity รวมไปถึงการทำความเข้าใจเรื่อง Attribute และการออกแบบการนำเข้าเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการวิเคราะห์หรือค้นหา

การใช้คำสั่ง Visual Search ในโปรแกรม i2

การค้นหาเชิงโครงสร้าง มันคือการค้นหาโดยใช้ Visual Search นั้นแหละ วิธีการใช้คำสั่ง

 1. คลิก  Analyze tab
 2. and then in the Find Items group
 3. click Visual Search.

การเลือกประเภทที่จะค้น

การเลือกประเภทที่ต้องการจะค้นแบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ

 • Single Entity   เป็นการค้นหาข้อมูลเฉพาะใน Entities อย่างเดียว
 • Linked Entities เป็นการค้นหาข้อมูลภายใน Entities และ Links

ค้นหา Entity เดียว

เมื่อเปิดหน้าต่างของ Visual Search ขึ้นมา จะพบกับ Tab 2 Tab ให้เราเลือก Single Entity   เพื่อค้นหาข้อมูลใน entity อย่างเดียว แล้วให้ดูตรงการเลือกชนิด การกำหนด Identity/label ,การกำหนด Date &Time และ Attributes class ในส่วนแหละที่เราจะกำหนดโครงสร้างที่เราต้องการค้นหา อาจจะมองไม่ชัด เดี่ยวท้ายๆๆ บทความจะจับภาพเฉพาะตรงนั้นให้อีกที

ให้เราเลือกที่ แท็บ  Linked  Entities   เพื่อค้นหาข้อมูลใน entity และ Link  อย่างเดียว ส่วนนี้ ส่วนที่ได้เพิ่มเติมคือเราจะรู้การติดต่อหรือความสำพันธ์กัน เช่นเดียวกันจะมีรายละเอียดให้เรากำหนดในช่อง Type ,label/connection (จะเห็นว่าเมื่อเราเลือกสร้างโครงสร้างสำหรับค้นในกรณีของ Link จะไม่มีการกำหนดค่า Identity เพราะว่า Link ไม่มี Identity)

การเลือกชนิดของรายการหรือชนิดของ semantic

ในส่วนนี้ คือการขยายเพื่อให้เห็นการกำหนดค่าของโครงสร้างในการค้นหา แล้วแต่ว่า เราจะเลือกการสร้างโดยรูปใด เช่น กรณีการสร้างโครงสร้างจาก Entity อย่างเดียว

การเลือกชนิดของรายการหรือ ชนิดของ Semantic เพื่อค้นหา เราสามารถเลือกตามขั้นตอนต่างๆๆ ได้ ในภาพด้านล่างแค่ยกตัวอย่างให้ดูในการใช้งานจริง เราสามารถกำหนดเลือกตามที่เราต้องการได้ ซึ่งมีความละเอียดอ่อนและหลากหลายมาก

อธิบายในภาพรวมในการกำหนดค่า หรือการสร้างโครงสร้างเพื่อการค้นหา แนะนำว่า ให้ลงมือทำแล้ว ลองสังเกตุการทำงานจะดีกว่า เพราะมันมีรายละเอียดมากมาก ยิ่งเรานำเข้าโดยกำหนดคุณสมบัติต่างๆๆ มากเท่าไหร ข้อกำหนดในการค้นหาจะยิ่งมากยิ่งขึ้น ในส่วนนี้ ขออธิบายเบื้องต้นพอเป็นแนวทางเท่านั้น

Type  เลือกชนิดของประเภทจากรายการ สามารถเลือกได้ดังนี้

 • (any)  คือเลือกที่จะค้นหา รายการใดๆ ก็ให้เลือกตัวนี้ คือค้นหาทั้งหมด
  • (is member of) หากต้องการค้นรายการที่อยู่ใน Palette ก็ให้เลือกตัวนี้ หลังจากนั้น โปรแกรมจะโชว์หน้า Palette ให้เราเลือกในขั้นตอนต่อไป
  • ส่วนตัว Semantic Type ก็จะเช่นเดียวกัน  มันจะโชว์ตัวเลือกรายการ Semantic Type ให้เราเลือก
 • ส่วนเงือนไขอื่น ก็สามารถระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมได้เช่น Identity/Label, Date & Time, and Attribute เมื่อเราคลิกเลือกก็จะโชว์เงื่อนไขปลีกย่อย ให้เลือกตามที่เราต้องการ
 • ในกรณีที่ต้องระบุเส้นทางของ link ก็สามารถเลือกจะค้นหาได้ โดยเลือก Direction list. 

ส่วนมากที่ใช้บ่อย ก็มีแค่นี้  แต่ก็ยังมีอีก เช่น

 • Search Items list.  คือการจำกัดการค้นหา

แต่บางตัวไม่ค่อยได้ใช้ และไม่ค่อยเข้าใจ เลยไม่ขออธิบายต่อ แต่ภาพรวมไม่ยาก ที่สำคัญต้องมีข้อมูลที่หลากหลายจึงจะสามารถอธิบายออกมาได้ดี

และต้องเข้าใจในโครงสร้างของชาร์ตที่เราสร้างด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเองหรือนำเข้า เพราะหากเราไม่เข้าใจโครงสร้างของชาร์ต การเลือกตัวเลือกต่างๆๆ เราจะไม่สามารถเลือกได้ดีเท่าที่ควร เอาเป็นว่าเป็นทางเลือกหนึ่งและค่อยศึกษาเพิ่มเติม สำหรับอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ใช้ในการค้นหาที่ใช้บ่อย คือ ใช้ Find Linked Items  หรือ  Find Path   หากไม่เข้าใจในการค้นหาผ่านโครงสร้าง ก็สามารถใช้วิธีการค้นหาทั้งสองแบบ นั้นทดแทนได้

สรุป

การใช้คำสั่ง Structured search หรือคำสั่ง Visual Search ในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วเป็นการค้นหารโดยการสร้างโครงสร้างการค้นหาที่ไม่ยาก เพียงแต่ในการอธิบายเป็นบทความอาจจะยากสักนิดตรงการกำหนดค่าโครงสร้าง เกี่ยวกับการกำหนดชนิดของ Entity หรือ Link ที่มันมีรายละเอียดปลีกย่อยมาก หากจับมาอธิบายทั้งหมดน่าจะสับสน แต่ให้จำหลักไว้ว่า

หากเราต้องการ สร้างโครงสร้างในการค้นหา Entity อย่างเดียว ก็ให้เรากำหนด Type ,identity/label หรือค่าต่างๆๆ ตามที่เราต้องการ และให้ศึกษาตรงนี้ว่า ค่าอะไรบ้างที่เราสามารถกำหนดได้

หากเราต้องการ สร้างโครงสร้าง ในการค้นหา Link Entities นั้นหมายความว่า เราต้องกำหนดค่า Type identity/label หรือค่าต่างๆๆ ใน Entity ทั้งสองตัวหรือกำหนดแค่ตัวเดียวก็ได้ ในขณะเดียวกันเราต้องกำหนดที่ Link ด้วย

ในการกำหนดค่า แค่คลิก Entity หรือ link ตัวที่เราต้องการกำหนด แค่นั้นเอง

ดังนั้น หากเราจะใช้คำสั่งนี้ เราต้องวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นในการกำหนดคุณสมบัติให้กับ Entities, Link เพื่อเราสามารถจะค้นหาตามเงื่อนไขต่างๆๆ ในคำสั่งได้ตามความต้องการ แต่ หากเราไม่ได้วางแผนการนำเข้าให้ดี ในการค้นหาบางครั้งอาจจะยุ่งยากบ้าง หากเราไม่ได้วางแผนไว้ รวมทั้งเราต้องเข้าใจคุณสมบัติของรายการแต่ละอย่างด้วย เพราะหากเราเข้าใจเราสามารถจะสร้างโครงสร้างการค้นหาได้ตามที่เราต้องการ

เราอาจจะใช้วิธีการโดยการค้นหาผ่านทาง Find Linked Items or Find Path แต่การค้นหาดังกล่าวเป็นการค้นหาการเชื่อมโยง โดยดำเนินการผ่านรายการที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางอีกทีหนึ่ง

เว็บไซต์อ้างอิง https://docs.i2group.com/anb/9.4.1/finding_entities_on_your_chart.html

Tags:  , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *