Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

Transforming incoming data

Transforming incoming data เป็นขั้นตอนการแปลงข้อมูลที่จะนำเข้า พูดง่ายคือการปรับแต่งข้อมูลในคอลัมภ์ให้เหมาะสม หรือมีรูปแบบที่ถูกต้องสำหรับการนำเข้าข้อมูล

  โดยปกติข้อมูลที่เราจะนำเข้า จะต้องมีรูปแบบที่โปรแกรมได้ออกแบบมาแล้ว คือจะอยู่ในลักษณะฐานข้อมูล หากมองให้ชัดที่สุดคืออยู่ในรูปแบบของ Excel คือจะมีแถวและคอลัมภ์  บางทีรูปแบบของข้อมูลที่เรามีอยู่ อาจจะไม่เหมาะสมที่จะนำเข้า เช่นบางคอลัมภ์ ข้อมูลยังรวมกันอยู่ หรือบางคอลัมภ์ข้อมูลของแต่ละแถวอาจจะไม่ตรงกัน หรือบางข้อมูล เมื่อมองข้อมูลแล้ว มันไม่ครบตามที่โปรแกรมได้วางแนวไว้ เช่นมี Entity ตัวเดียว  ดังนั้นเราสามารถจะดำเนินการเพื่อแปลงข้อมูลให้เหมาะสมเพื่อสำหรับนำเข้า

1.หลักสำคัญในการแปลงข้อมูลที่นำเข้า (Transforming incoming data)คือ

        ให้นึกถึง ลูกตุ้มยกน้ำหนัก จะต้องมีลูกน้ำหนักสองข้าง หากจะเปรียบมันก็คือ Entities จำนวน 2 ตัว ต่อมาด้ามมันก็จะเปรียบเหมือน Link เช่น การแสดงความเป็นเจ้าของ ก็จะต้องมี Entity ตัวหนึ่งแทน เจ้าของ  และ Entity แทน สิ่งของ ในกรณีเช่นนี้ หากข้อมูลของเรามีแค่ คอลัมภ์เดียว ที่สามารถแทนค่าสิ่งของได้ แต่ไม่มีคอลัมภ์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ  เราสามารถปรับแต่งได้ 2 แบบ

 • อย่างแรก เพิ่ม Entities เป็นคอลัมภ์ใหม่ ในข้อมูลดิบที่อยู่ในมือ ที่แสดงความเป็นเจ้าของ
 • อย่างที่สอง ไม่ต้องทำอะไร แต่ไปกำหนด Entity แบบตายตัวขึ้นมาเองในขั้นตอน  Assign Columns

       ในกรณีที่เราแต่งข้อมูลดิบ เมื่อกำหนด Entities ได้ 2 ตัวแล้ว ว่าจะเอาคอลัมภ์ไหน เป็น Entity  ต่อมาก็ต้องดูว่า จะใช้ คอลัมภ์ไหน เป็น Identity ของ Entity นั้น

         การกำหนดว่า จะให้ คอลัมภ์ไหน เป็น Identity ให้นึกหรือคำนึงถึง นิยามของโปรแกรมด้วย ที่กำหนดว่า หาก Identity ในคอลัมภ์ไหน เหมือนกัน  มันจะรวมตัวเป็น Identity  เดียว  ส่วนมากการปรับแต่ง ก็เพื่อเหตุผลนี้ ซะส่วนมาก เพราะบางที หาก Identity แตกต่างกันนิดเดียว มันก็จะไม่รวมตัวให้แล้ว หากมันไม่รวมตัวให้ เมื่อถึงขั้นตอนการนำเข้า และวิเคราะห์ มันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้  เพราะบางที Identity ตัวเดียวกัน แต่ มันแยกแสดงค่าคนละตัวกัน

         วิธีการปรับแต่งข้อมูล มันมีหลากหลายวิธี แล้วแต่เราต้องการ แต่ในส่วนตัวแล้ว ส่วนมากจะปรับแต่งข้อมูลผ่าน Columns Actions   อาจจะมีบางคนที่ ปรับแต่งในต้นฉบับของไฟล์ที่เราจะทำเข้า ก็แล้วแต่ความถนัด  แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่า มันทำให้เสียเวลา เพราะนำเข้าครั้งหนึ่ง ก็ต้องปรับแต่งไฟล์ต้นฉบับที่จะนำเข้าทุกครั้ง     แต่หากเรามาปรับแต่งข้อมูล แปลงค่าหรือแก้ไขค่า ผ่านขั้นตอนของ Columns Action เราแต่งแค่ครั้งเดียว หากครั้งต่อไปข้อมุูลชนิดเดียวกัน ก็สามารถสร้างเป็น Imports specifications แล้วนำเข้าได้ทันที

         ในความเห็นส่วนตัวคิดว่า ดีกว่า แต่งหรือแปลงข้อมูล ในข้อมูลดิบ เช่นกรณีข้อมูลเราเป็นไฟล์ Excel หรือไฟล์ Txet เพราะหากเราแต่งแบบนั้น เท่ากับว่า เมื่อเราได้ข้อมูลใหม่มา หรือมีข้อมูลหลายตัวที่ไม่เหมือนกัน แค่แตกต่างกันนิดเดียว หรือแตกต่างกันมาก นั้นหมายความว่า ก่อนนำเข้าเราต้องปรับแต่งข้อมูลของเราเพื่อให้สะดวกในการนำเข้าทุกครั้งทุกไฟล์ที่อยู่ในมือของเรา

         แต่ ถ้าเราใช้การปรับแต่งผ่านทาง Columns Actions เมื่อปรับแต่งเสร็จแล้ว บันทึกรูปแบบการนำเข้าไว้ เมื่อมีไฟล์ใหม่ ที่เหมือนกับไฟล์เดิมที่เราปรับแต่งแล้ว ก็สามารถนำเข้าได้ทันทีไม่ต้องปรับแต่งไฟล์ต้นฉบับอีก หรือ อาจจะไม่เหมือน แต่แตกต่างกันไม่มาก ก็สามารถใช้วิธีการแก้ไขรูปแบบการนำเข้าแทน จะเห็นว่าสะดวกและเร็วกว่ามาปรับแต่งไฟล์ต้นฉบับ

2.Columns Action 

หน้าต่างในขั้นตอนของ   Columns Action  คือหน้าสำหรับการปรับแต่งข้อมูลที่เรากำลังจะนำเข้าหรือการแปลงข้อมูลจะอยู่ในหน้านี้ทั้งหมด แบ่งการทำงานออกเป็น หัวข้อใหญ่ ๆๆ ได้ 3 หัวข้อ ได้แก่

 1. Combining columns คือการใช้คำสั่งเพื่อรวมตัวของคอลัมภ์
 2. Modifying values การปรับแต่งค่าต่างๆๆ ในคอลัมภ์
 3. Exporting transformed data การส่งออกไปเป็นข้อมูลใหม่ เพื่อตรวจสอบ

3.Combining columns

คือการที่เราต้องการจะสร้างข้อมูลใหม่จากข้อมูลที่เรากำลังจะนำเข้า โดยการรวมค่าจากค่าที่มีอยู่ในคอลัมภ์ อย่างเช่น ใน คอลัมภ์หนึ่ง มีรหัสพื้นที่ของมือถือ เช่น 123 อีกคอลัมภ์หนึ่ง เป็นหมายเลขมือถือ 5552222 เมื่อเรารวมคอลัมภ์และตั้งชื่อคอลัมภ์ใหม่ ว่า Full Telephone number จะได้ข้อมูลในคอลัมภ์เป็น 1235552222

วิธีการในการรวมคอลัมภ์

 1. คลิก New เพื่อสร้างใหม่ จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา
 2. ตั้งชื่อคอลัมภ์ที่เราจะรวมเป็นคอลัมภ์ใหม่

.ในกรอบหน้าต่างที่ให้เราสร้างคอลัมภ์ใหม่ จะเห็นว่ามีการแยกออกเป็น 2 ส่วน นั้นคือ

 • ในกรอบ Source Columns จะมีชื่อของคอลัมภ์เรียงให้เราเลือก
 • ในกรอบ Joined Columns มันจะแสดงให้เราเห็นว่ามีคอลัมภ์ไหนบ้างที่เราเลือก
 • การเลือกใช้วิธีการดับเบิลคลิกในกรอบSource Columns หรือเลือกคอลัมภ์แล้วใช้เครื่องหมาย > เพิ่งส่งเข้าไปยังคอลัมภ์ Joined Columns หากเราต้องการให้ ส่วนไหนอยู่ก่อนหรือหลัง ก็สามารถคลิกเลือก แล้วไปคลิก UP Down ในช่องข้างล่างได้

ให้ย้อนกลับมาดูในกรอบ Source Columns อีกครั้ง ท้ายของชื่อคอลัมภ์ จะมีคำว่า (space) (comma) (period) (colon) (new line) หากเราเลือกพวกนี้ไปด้วย มันจะทำหน้าทีแยกระหว่างคอลัมภ์ที่เราสร้าง อย่างเช่นในภาพ เราเพิ่มคอลัมภ์ ที่ 1 กับ 3 หากเราต้องการให้คอลัมภ์นั้นอยู่แยกจากกัน เราสามารถเลือกใช้ คำสั่ง space ได้

4.Modifying values

ในส่วนนี้เป็นส่วนที่ใช้จัดการกับค่าของคอลัมภ์ เราสามารถปรับแต่งค่าที่เรากำลังจะนำเช้าได้ เช่น สามารถลบตัวอักษรที่เราไม่ต้องการออกได้ หรือเปลี่ยนเป็นการเพิ่มที่เราต้องการได้

ตัวช่วยในการจัดการคอลัภม์ จะแบ่งออกเป็น 2 กรอบใหญ่ (ในกรณีที่เรายังไม่เลือกวิธีการใดที่จะจัดการกับค่าของคอลัมภ์) มี

Actions Applied  จะเรียงรายการที่เราสามารถเลือกเพื่อไปจัดการหรือกระทำกับคอลัมภ์ใด คอลัมภ์หนี่งได้

Actions Applied  คือรายการที่เราเลือกเพื่อจะเอาไปใช้งานในการจัดการกับคอลัมภ์ มันจะแสดงผลในกรอบนี้ จากตัวอย่างในภาพ เป็นการเพิ่มคำหน้าคอลัมภ์ Add Prefix จะปรากฏอยู่

วิธีการดำเนินการกับคอลัมภ์และการนำไปใช้ยังคอลัมภ์

 1. ต้องคลิกเลือกคอลัมภ์ที่เราต้องการแก้ไขค่าทุกครั้ง หากเรามีการแก้ไขคอลัมภ์ไหน จะมีรูปสัญญาลักษณ์รูปโซ่  นั้นแสดงให้เห็นว่า คอลัมภ์นี้ เราแก้ไข
 2. ในกรอบหน้าต่าง  Available Actions คือตัวเลือกว่าเราจะกระทำหรือการจัดการ ว่าเราต้องการแก้ไขข้อมูลในคอลัมภ์อย่างไร โดยคลิกเลือกในกรอบหน้าต่างนี้ การเลือกเพื่อใช้อาจจะดับเบิลคลิก หรือใช้ปุ่มลูกศรก็ได้ หลังจากนั้นโปรแกรมจะโชว์ตัวที่เราเลือกไว้ในหน้าต่าง Actions Applied  อย่างเช่นในภาพได้เลือก Add Prefix  (คือการเพิ่มส่วนหน้าข้อความของคอลัมภ์) 
 3. ในกรอบหน้าต่าง Actions Applied ตามตัวอย่างเราเลือก Add Prefix ก็จะโชว์ให้เห็นในกรอบหน้าต่างนี้  หากเราเลือกตัวคำสั่งหลายตัว  โปรแกรมก็จะก็จะโชว์หลายตัว การทำงาน จะทำตามตัวเลือกที่เราเลือกจากตัวข้างบนลงมาข้างล่าง  หากเราต้องการให้ทำตามตัวเลือกไหนก่อน ก็สามารถเลือก ตรง UP หรือ Down ได้ เพื่อจัดเรียงลำดับให้ทำงานตามที่เราต้องการ
 4. ในส่วนนี้ เงื่อนไขหรือตัวเลือก การกำหนดค่าในกรอบด้านขวามือ ที่ให้เรากำหนดค่า จะแตกต่างไปตามที่เราเลือกในช่อง Available Actions โดยจะแยกเป็น 2 ส่วน ตามตัวอย่างส่วนแรก  ปรากฏช่องให้เราพิมพ์ข้อความที่เราจะเพิ่มหน้าคอลัมภ์ส่วนที่สอง  เราสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขต่างๆๆ ที่เราต้องการได้
 5. Modifying values คือการแก้ไขปรับแต่งคอลัมภ์ ของข้อมูลที่เรากำลังจะนำเข้า ซึ่งสามารถจัดการได้หลายรูปแบบ มีรายละเอียดต่างๆๆ มากมาย คงอธิบายไม่หมด แต่ขอแนะนำในภาพรวม

5.ความหมายในกรอบหน้าต่าง Available Actions

ตัวเลือกในกรอบหน้าต่าง Available Actions  มีหลายตัวเลือกที่เราสามารถนำไปใช้ได้

ชื่อการดำเนินการคำอธิบาย
Add Prefixการเพิ่มค่าหน้าตัวอักษรหรือตัวเลข เช่น กรณีมือถือเราเพิ่ม เลข 0
Add Suffixการเพิ่มค่าหลังตัวอักษร ในคอลัมภ์
Change Capitalizationเปลี่ยนตัวอักษร ให้เป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็ก
Compress Repeated Charactersตัวอักษรซ้ำกัน ทำให้เหลือตัวเดียว หรือกำจัดที่ว่าง หรือแทป ออกไป
Copy Value from Previous Rowแทนที่ค่าเดิมด้วย คอลัมภ์ที่อยู่ในแถวข้างบนที่เลือก
Extract Portion of Textการแยกส่วนประกอบของตัวอักษร
Find and Replace Textการค้นหา แล้วแทนที่ด้วยตัวอักษรที่เรากำหนด
Prefix with Another Columnการแทนที่ด้านหน้าข้อความในคอลัมภ์ ด้วยคอลัมภ์อื่น 
Remove Charactersเลือกเอาตัวอักษรออก 
Remove Prefixลบข้างหน้าข้อความออก
Remove Suffixลบหลังข้อความออก
Replace from Substitution Fileแทนที่ด้วยไฟล์
Replace Valueแทนที่ด้วยค่าที่เรากำหนดเอง
Suffix with Another Columnเพิ่มท้ายคอลัมภ์จากคอลัมภ์อื่น
Trim Charactersติดตัวอักษรที่ไม่ต้องการออก

6.Column action conditions.

คือการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม จากคำสั่งปกติ  เราสามารถสร้างเงื่อนไขต่างๆๆ ได้มากมาย เพื่อให้เป็นไปตามที่เราต้องการ ได้แก่

Containsเมื่อตัวอักษรที่เรากำหนดเงือนไขตรงกัน  จะสร้างเงื่อนไขให้ทำอะไร
Does not containตรงกันข้ามกับข้อที่ผ่านมา คือหากไม่มีตัวอักษรที่เรากำหนด จะให้ทำอะไร
Does not end withท้ายข้อความต้องไม่ตรงกับที่กำหนด
Does not start withต้นข้อความ จะต้องไม่ตรงกับที่กำหนด.
Ends withท้ายข้อความตรงกับที่กำหนด
Is blankเมื่อมีค่าว่างเปล่า
Is not blankเมื่อไม่มีค่าว่างเปล่าว
Length equal toความยาวของตัวอักษร เท่ากับที่เรากำหนด
Length greater thanความยาวของตัวอักษรมากกว่าที่เรากำหนด
Length less thanความยาวของตัวอักษร น้อยกว่าที่เรากำหนด.
Regular expressionเมื่อค่า ตรงกันกับ  regular expression.
Starts withเริ่มต้นด้วยตัวอักษร หรือตัวเลขอะไร

  7.Exporting transformed data

  ในบางครั้ง เมื่อเรานำเข้าข้อมูลด้วยการดำเนินการที่เราแปลงข้อมูลที่เรากำลังจะนำเข้า แต่เราต้องการเห็นความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่เดิมกับข้อมูลที่เราที่เรากำลังจะนำเข้า ในขั้นตอนนี้จะมีตัวช่วยคือเราสามารถส่งออกเป็นไฟล์เท็กได้ ก่อนเราจะดำเนินการนำเข้า

  ในการส่งออกข้อมูลที่เราดำเนินการปรับแต่งหรือแปลงข้อมูลเกี่ยวกับคอลัมภ์นั้น เราสามารถกำหนดได้ว่า ในการแบ่งระหว่างคอลัมภ์ จะใช้เครื่องหมายอะไรได้ เช่น comma, tab-delimited ได้

  การส่งออกข้อของเรามีวิธีการไม่ยาก

  1. ในหน้า ดังกล่าวให้เราคลิก Export
  2. หน้าต่าง Save Data As จะโชว์ให้เราดำเนินการ หลังจากนั้นให้เรา ฟาวเดอร์ที่เราต้องการจะ ส่งออกข้อมูลไปเก็บไว้
  3. ตั้งชื่อของไฟล์ที่เราต้องการส่งออก
  4. ในช่องลิสรายการ Save as type ให้เลือกชนิดของไฟล์ว่า จะให้ไฟล์ชนิดไหน ระหว่าง *.txt หรือ *.csv
  5. บันทึก เป็นอันเสร็จ

  8.สรุป

  การแปลงข้อมูลหรือการปรับแต่งข้อมูลที่เรากำลังจะนำเข้า ในความคิดเห็นส่วนตัว คิดว่า ค่อนข้างจะสำคัญมาก ๆๆ โดยเฉพาะเมื่อเราได้ข้อมูลที่เป็นไฟล์ txt จากข้อมูลที่เราใช้เครื่องมือให้ช่วยเราในการทำงานบางชนิด ซึ่งเมื่อเราใช้เครื่องมือดังกล่าวแล้ว มักจะมีตัวช่วยในการส่งข้อมูลเหล่านั้นออกมาเป็นไฟล์เท็ก และข้อมูลนั้นมีรูปแบบที่ค่อนข้างจะแตกข้อมูลด้วยสายตาค่อนข้างจะยาก

  แต่ หากเราเอาเข้าโปรแกรม I2 แล้ว เราให้โปรแกรมช่วยในการแปลงข้อมูลมันจะทำให้งานของเราเร็วขึ้น โดยเฉพาะการใช้เงื่อนไขในการกำหนดค่าให้กับเรา และที่สำคัญ เมื่อเรานำเข้าเสร็จแล้ว ในครั้งหลัง หรือเมื่อมีข้อมูลใหม่มา เราแทบไม่ต้องทำอะไรอีก แค่บันทึกรูปแบบการนำเข้าไว้ ในการนำเข้าในครั้งต่อไป เราแค่เลือกใช้ตามรูปแบบการนำเข้าที่เราเคยบันทึกไว้แล้ว

  หรือไม่ หากเราไม่มั่นใจ หรือต้องการไปใช้งานด้วยโปรแกรมอื่นด้วย เราสามารถส่งออกเป็นไฟล์ได้ หลังจากที่เราดำเนินการเสร็จแล้ว (หมายถึงแปลงไฟล์เสร็จแล้ว)

  ขอนำเงือนไขที่คู่มืออธิบายให้เพื่อหากใครต้องการศึกษาเพิ่มเติม แต่บางส่วนได้แปลไว้บ้างแล้ว แต่อาจจะแปลผิด หรือเพื่อให้ใครที่เข้ามาอ่านแล้ว สามารถทำความเข้าใจด้วยตนเองเพิ่มเติมได้

  ConditionDescription
  ContainsWhere the field contains the exact portion of text, which can be at the start, middle or end of the field.
  Does not containWhere the field does not contain the specified sequence of characters.
  Does not end withWhen the field does not end with the specified sequence of characters.
  Does not start withWhen the field does not start with the specified sequence of characters.
  Ends withWhere the field ends with the specified sequence of characters.
  Is blankWhere the field is blank.
  Is not blankWhere the field is not blank.
  Length equal toWhere the field length (in characters) is equal to the specified number.
  Length greater thanWhere the field length (in characters) is greater than the specified number.
  Length less thanWhen the field length (in characters) is less than the specified number.
  Regular expressionWhen the data meets a general pattern set by the specified expression. For example, the expression [0-9] will match on 1, 2, 3, 4 up to 9.
  Starts withWhen the data starts with the specified sequence of characters.

  อ้างอิงข้อมูล

  Tags:  , ,

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *