Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

การรวมตัวของข้อมูล ในโปรแกรม i2

1.การรวมตัวของข้อมูล ในโปรแกรม i2

การเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม I2 ในส่วนนี้ ค่อยข้างจะสำคัญเช่นกัน ในเรื่องการรวมตัวของข้อมูล  ที่ว่าสำคัญคือหากเราเข้าใจเราสามารถจัดการข้อมูลที่นำเสนอ หรือขณะนำเข้ามูลเข้าได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการออกแบบข้อมูลที่เราจะนำเข้าได้อย่างดี

ในการเขียนชาร์ต อาจจะมองไม่เห็นชัด แต่ในขั้นตอนการนำเข้าค่อนข้างจะเห็นชัด เพราะว่า หากเราเข้าใจการรวมตัวของข้อมูล เราสามารถวางแผนในการกำหนด คอลัมภ์ของแต่ละแถวของข้อมูลได้ว่า เราจะปรับแต่งหรือเลือกนำเข้าอย่างไร

การรวมตัวกัน ในกรณีที่เรามี รายการ 2 รายการ แต่เราใช้คำสั่งหรือโปรแกรมจะเป็นตัวจัดการวมข้อมูลให้กับเรา แล้วแต่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนไหน แต่ในขั้นตอนการเขียนชาร์ตการวมตัวของ Entities จะร่วมตัวเมื่อ

  • เมื่อเราคัดลอก Entity จากชาร์ตอื่น แล้วมาวางในชาร์ตที่ Entity ที่อยู่ในชาร์ตที่เรากำลังทำงาน หากมี Identity เหมือนกัน โปรแกรมจะรวม 2 Entity ให้เหลือตัวเดียว
  • เมื่อเราใช้คำสั่่งให้รวมตัวกัน (ส่วนมากเป็นการรวมตัวของ Label เพราะหาก identity เหมือนกันโปรแกรมจะรวมตัวให้อยู่แล้ว)

2.กรณีที่เราใช้คำสั่งรวม Entities

การใช้คำสั่ง รวมตัวของ Label ให้เราคลิกเลือก Entity ที่เราต้องการให้รวมตัวกัน และต้องกำหนดว่าจะเลือกตัวไหนก่อน หลัง เพราะโปรแกรมจะเอาตัว label ที่เลือกหลังมาต่อท้ายตัวที่เลือกตัวแรก

วิธีการใช้งาน หลังจากเลือก Entity แล้ว

  1. ให้ดูตรง Analyze tab
  2. ให้คลิก Merge Entities ที่อยู่ในคำสั่ง Merge and Combine

จากภาพด้านบน Entity ตัวแรกที่เราคลิกเพื่อเลือกคือ Blog1 หลังจากนั้นให้คลิกตัวที่2 คือ Book1 ( กรณีเลือก 2 ตัวให้คลิกปุ่ม Ctrl แล้วคลิกเลือก) นั้นหมายความว่า ใน Label ชื่อของ Blog1 จะแสดงก่อน Book1 เพราะเราคลิกเลือกก่อน

ผลที่ได้จะเห็นว่า  Entity ทั้งสองตัวคือ Blog1 กับ Book 1 จะรวมตัวกันเหลือตัวเดียว และมีจุดที่น่าสังเกตุคือ ตัวแรกที่เราลือก คือ Blog1 จะมีชื่อของ Label นำหน้าตัวที่เราเลือกครั้งหลังคือ Book 1 ตามที่เราต้องการโดยการคลิกเลือกก่อนหรือหลังเพื่อให้แสดงผล

3.ในกรณีที่ Identity เหมือนกัน

ในกรณีที่ Identity เหมือนกัน มีวิธีการทดสอบง่ายๆๆ

  1. ให้เปิดชาร์ตขึ้นมาแล้ว เพิ่มรายการ หรือเพิ่อ  Entity ลงไป พร้อมกับแก้ไขคุณสมบัติ โดยการกำหนดค่า Identity
  2. เปิดชาร์ตขึ้นมาใหม่อีกชาร์ต แล้วทำแบบเดียวกัน โดยการกำหนด Identity ให้เหมือนกับชาร์ตที่สร้างอันแรก
  3. คัดลอกชาร์ดมารวมกัน เราจะเห็นว่าโปรแกรม จะรวมกันเหลือแค่ตัวเดียว 

นั้นคือการรวมของ Entities ในกรณีที่ Identity เหมือนกัน

4.การรวมตัวของ Entities ในกรณีนำเข้า

ในกรณีนำเข้า จะพูดว่าเป็นการรวมตัวน่าจะไม่ถูก มันคือการขจัดข้อมูลที่ซ้ำกันในระหว่างขึ้นตอนการนำเข้า  จากเดิมขณะนำเข้ามีข้อมูลซ้ำกันหลายตัว โปรแกรม จะจัดการเอาตัวที่ซ้ำกันออกเหลือตัวเดียว แต่หากอธิบายอย่างที่ผ่านมาอาจจะงง เลยขึ้น หัวข้อว่า หากข้อมูลหลายๆๆ ตัวในขั้นตอนการนำเข้าซ้ำกัน มันจะรวมเหลือแค่ตัวเดียว

ยกตัวอย่างเรามีข้อมูลที่จะนำเข้า 4 แถว 2 คอลัมภ์ ให้สังเกตุดูในแต่ละคอลัมภ์จะมีค่าที่เหมือนกัน และในคอลัมภ์ดังกล่าว เราจะกำหนดให้เป็น Identities

Entity1Entity2
123456789987654321
123456789987654321
123456789987654321
123456789987654321

ในขั้นตอนหน้า  Import design กำหนดค่า ให้ Identity จำนวน 2 Entity แต่คนละคอลัมภ์กัน

ผลที่ได้ จะเห็นว่า ในแต่ละคอลัมภ์ที่มีข้อมูลเหมือนกัน จะเหลือแค่ตัวเดียว แต่ link แสดงจำนวนการเชื่อมต่อเท่าจำนวนที่เชื่อมต่อ

ให้ดูตรงภาพที่แสดงผลออกมา เมื่อเราดำเนินการนำเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะเห็นได้ชัดว่า หาก Identity เหมือนกันในคอลัมภ์เดียวกัน มันจะรวมตัวกันเหลือแค่แสดงผลบนชาร์ตแค่ตัวเดียว จากภาพจะให้ว่า 123456789 หากดูในรีวิวขั้นตอนการนำเข้าซึ่งหัวคอลัมภ์จะชื่อ Entity1 และภายในคอลัมภ์จะมีจำนวนแถว 4 แถว แต่พอแสดงผลบนชาร์ตกลับแสดงผลแค่ตัวเดียว

นั้นคือการรวมตัวของ Identity ในกรณีที่มีค่าเหมือนกัน

สรุป

ในการรวมตัวของข้อมูล อาจจะเป็นการพิมพ์ที่กำกวมนิด เนื่องจากคิดความหมายไม่ได้ แต่ สรุปให้เห็นคร่าวๆๆ ดังนี้

  • ในกรณีที่ในชาร์ตเดียวกัน มี Entities 2 ตัว แต่ Identity ไม่เหมือนกัน (เพราะถ้าเหมือนกันโปรแกรมจะไม่ให้สามารถทำได้ หากเรากำหนดเองโปรแกรมจะเตือนว่ามี Identity ค่านั้นอยู่แล้ว) เมื่อเราใช้คำสั่งรวมกันตัวที่รวมคือ Label โดยชื่อตัวที่เราคลิกเลือกก่อนจะอยู่ด้านหน้า
  • ในกรณีที่เรานำ Entity จากชาร์ตอื่น โดยการคัดลอกมา แล้วมาวางในชาร์ต หาก Entity ตัวที่เราคัดลอกมามี identity เหมือนกันกับ Entity บางตัวในชาร์ตของเราที่กำลังพามาวาง Entity นั้นจะรวมตัวกันเป็นตัวเดียว ส่วน label ที่แสดงบนชาร์ตเมื่อมีการรวมตัวกันแล้ว มันจะแสดงผลตามที่เรากำหนดไว้ใน Chart Properties ในส่วนที่เรียกว่า Behavior โดยเราสามารถกำหนดได้ตามความต้องการ โดยเฉพาะในกรณีที่เรารวม Link จะมีตัวช่วยในการรวมยอดให้เรียบร้อย (ค่อยว่ากันอีกที หรือไม่หากเขียนเสร็จจะแปะลิงค์ไว้ให้
  • ในกรณีที่เรานำเข้า ข้อมูลที่เรากำลังจะนำเข้า หากแถวในคอลัมภ์ใด มีค่า เหมือนกัน และเราได้กำหนดให้ คอลัมภ์นั้นเป็น identity เมื่อค่าเหมือนกัน มันจะรวมตัวกัน และแสดงผลออกมาเป็นแค่ Entity เดียว

ดังนั้น หากเราเข้าใจ เราสามารถวางแผนและออกแบบในการให้แสดงผลในชาร์ตได้ตามความต้องการ ว่าประเด็นนี้ ต้องการให้ออกแบบนี้ ประเด็นนั้นต้องการให้ชาร์ตออกมาแบบนั้น

Tags:  , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *