Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

กำหนดคอลัมภ์ใน โปรแกรม i2 ( Define Columns)

กำหนดคอลัมภ์ใน โปรแกรม i2 ( Define Columns) เป็นขั้นตอนแรกสุดหลังจากที่เราเลือกรูปแบบการนำเข้า ของตัวช่วยที่โปรแกรมสร้างขึ้น

กำหนดคอลัมภ์ใน โปรแกรม i2

Warning, Tip, Notice, or Information.

สิ่งที่น่าสังเกตุเมื่อถึงขั้นตอนนี้คือ

  • ชื่อหน้าต่าง จะชื่อว่า Edit Imports Specifications  ต่อด้วยแหล่งของข้อมูลที่นำเข้า
  • จะมีแถวบอกชื่อขั้นตอนแต่ละขั้นตอน อย่างตอนนี้  อยู่หน้า Define Columns ส่วนขั้นตอนอื่นที่ยังไม่ถึง สีจะจาง

  สำหรับหน้าที่ของหน้าต่าง  Define Columns คือการจัดการเกี่ยวกับคอลัมภ์ของข้อมูลที่จะนำเข้า ขออธิบายเฉพาะในส่วนที่ใช้บ่อย ในส่วนอื่นๆๆ บางที ยอมรับว่าปรับแต่งยาก หากต้องการปรับแต่งจริง ๆๆ มักจะปรับแต่งในไฟล์ต้นฉบับ 

ดูความหมายของที่ใช้บ่อย

Select  the characters that separate you columns:  

เมื่อเราดูข้อมูลการแบ่งคอลัมภ์ในกรอบหน้าต่างที่แสดงการแบ่งคอลัมภ์ แล้วไม่ถูกต้อง ก็สามารถเลือก ลักษณะการแบ่งของคอลัมภ์ได้

  • Tab คือการแบ่งด้วย Tab
  • การแบ่งด้วยเครื่องหมาย comma
  • การแบ่งด้วยเครื่องหมาย  simicolon
  • การแบ่งด้วย  space
  • หรือ Other 

ในส่วนนี้ หากนำเข้าด้วยข้อมูล Excel ไม่ค่อยมีปัญหา แต่ให้ระวังอย่างเดียว ตอนนำเข้าตัวเลขอาจจะมีเพี้ยนบ้าง ก็ต้องมาแก้ไขปรับเลือกในหน้าต่างนี้

Tags:  , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *