Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

 Find linked Items ในโปรแกรม i2

คำสั่งนี้ ใช้งานในกรณีที่เราคลิกเลือกรายการใดรายการหนึ่งในชาร์ต อาจจะเลือกหลายรายการก็ได้ เมื่อเราคลิกเลือกแล้ว (ส่วนมากเป็นการเลือก Entity ในกรณีที่เลือก Link ก็ยังสามาถใช้ในการหาได้) โปรแกรมจะโชว์ให้เราเห็นว่า รายการที่เราลือกมีการเชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อกับรายการใดบ้าง พูดง่ายๆๆ คือเมื่อเราเลือกรายการใดแล้ว หลังจากนั้นเราไปใช้คำสั่ง Find Linked Items โปรแกรมจะโชว์ให้เราเห็นว่า จากตัวที่เราเลือกมีการขยายแผ่วงไปติดต่อกับใครหรือรายการไหนบ้าง

แต่ มันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เราเลือกว่าต้องการให้แสดงผลอย่างไร โดยเราสามารถกำหนดได้ตามความต้องการ เพราะฉะนั้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำสั่งนี้ ในการใช้งานไม่น่าจะยาก แต่มันยากตรงกับปรับแต่งเงื่อนไขเพื่อให้เป็นไปตามที่เราต้องการให้ผลลัพธ์ออกมาตรงตามที่เราต้องการ

ก่อนที่เราจะใช้คำสั่งนี้ เราต้องเลือก หนึ่งหรือตามที่เราต้องการก่อน โดยการคลิกเลือกบนชาร์ตของเราเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหา โดยปกติเรามักจะเลือก Entity หนึ่งหรือสอง หรือมากกว่า เป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหา อย่างไรก็ตาม เราสามารถเลือก Link ได้เช่นกัน เมือเราเลือก Link โปรแกรมจะเลือก Entity ด้านหนึ่งหรือทั้งคู่ก็ได้ มันขึ้นอยู่กับว่าเราได้กำหนดได้ตั้งค่าเป็นอยาง

ในการระบุว่า ให้แสดงผลของ Link ที่พบเป็นอย่างไร เราต้องคำนึงถึงสิ่งนี้

 • ระดับความลึกในการค้นหา (Search depth) ระดับความลึกในการค้นหาคือ จำนวนการเชื่อมต่อจาก รายการที่เราเลือก เช่นเราเลือกความลึกระดับหมายเลข 1 การเชื่อมต่อที่แสดงให้เห็น จะเห็นการเชือมต่อกับรายการที่เราเลือกหรือขยายตัว แค่ 1 รายการ
 • ทิศทางการเชื่อมโยง (หัวลูกศรเป็นตัวกำหนดว่า ไปทางด้านไหน อย่างไร)
 • ในส่วนการกำหนด ค่าของ Attribute ของ Entity หรือ link ที่ต้องเหมือนกันกับที่เราได้กำหนด
 • ห้วงระยะการใหลของเวลา อาจจะเป็นการกำหนดให้เคลื่อนไปข้างหน้าหรือกลับกันของเวลาที่เรากำหนด
 • ห้วงเวลาระหว่างเวลาที่ต่อเนื่องกัน

นอกจากใช้ตัวนี้ แล้ว ยังสามารถใช้ได้อีกตัวคือ ในกลุ่มของ Select tab เอาเป็นว่าค่อยอธิบาย เอาตัวนี้ก่อน  ก่อนที่จะใช้คำสั่งเพื่อ หา linked items เราจะต้องเลือกรายการขึ้นมาก่อน จำนวน 1 รายการ หรือมากกว่า บนชาร์ตเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการหา

1.เลือกรายการที่ต้องการก่อน

           เลือก Entity บนชาร์ต ที่ต้องการดูว่า  มี entity ตัวไหนบ้างที่เชื่อมโยงมายัง entity ตัวที่เราเลือก หรือ Entity ที่เราเลือกมีการขยายตัวเชื่อมต่อไปยัง Entity ตัวไหนบ้าง   ตามภาพเลือกแค่รายการเดียว แต่หากจะเลือกหลายรายการก็ได้

2.ใช้งานคำสั่ง Find Linked Items

วิธีการใช้คำสั่ง

 • คลิกตรงเมนู Analyze tab
 • หลังจากนั้นในกลุ่ม  Find Networks 
 • ให้คลิก  Find Linked Items > Find Linked Items

จะมีหน้าต่างให้กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา เลือกเสร็จ กด OK

หน้าต่างนี้จะปรากฏขึ้นทุกครั้งเมือเราใช้คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้เรากำหนดเงือนไข โดยเราสามารถจะเลือกได้ว่าจะเลือก General tab หรือ Date and time tab ตามภาพได้เลือก General Tab ในกรณีที่เราต้องการล้างค่าที่เราเคยกำหนดไว้แล้วให้คลิกตรง Reset และในกรณีที่เราไม่ต้องเลือกตามเงื่อนไขทุกครั้ง แต่ใช้ตัวที่เราเลือกไว้ครั้งก่อนแล้ว  ให้คลิกตรงหัวลูกศรที่ชี้ลงล่าง  ที่คำสั่ง Find Linked Items แล้วคลิก 

 • Find Linked Items > Find Linked Items with Current Setup.

หลังจากนั้นโปรแกรมจะโชว์ให้เราเห็นว่า มี Entity ตัวไหนบ้างที่เชื่อมต่อไปยัง Entity ที่เราเลือก หรืออธิบายได้อีกอย่างว่า รายการที่เราเลือกไว้มีการขยายตัวไปเชื่อมต่อกับ Entity ตัวไหนบ้าง อย่างในภาพได้ตั้งค่า ความลึกไว้เท่ากับหมายเลข 1 ตัว Entity ที่เลือกคือ หมายเลข 10797367 จะเห็นว่าความลึกไปแค่ชั้นเดียวเท่านั้น ไม่ได้ไปเกินกว่าระดับ 1 ชั้นที่มันเชื่อมต่อ

เมนูและแถบเครื่องมือโปรแกรมI2 No.2

ปุ่ม OK จะไม่แสดงผลให้เราเห็นหากเรายังไม่ได้เลือก รายการใดรายการหนึ่งบนชาร์ต แต่ในหน้าต่าง Find Item linked to Select จะแสดงปุ่ม Close แทน

General Find Linked criteria

การกำหนดกฏเกณฑ์ทั่วไปในกรณีที่เราเลือก GeneralTab ตามภาพด้านล่าง ในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วส่วนนี้ ที่ใช้มากที่สุดหน้าจะเป็นหน้านี้แหละ รายละเอียดในการกำหนดส่วนมากจะกำหนด Search Depth ส่วนอื่นไม่ค่อยกำหนดเท่าไร เหตุผลน่าจะมาจาก หากต้องการให้มีประสิทธิภาพหรือได้ผลจริงๆๆ เราต้องวางแผนตั้งแต่นำเข้าว่า ต้องการค้นหาแบบไหน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการกำหนดหัวลูกศรของ Link

กับเหตุผลอีกอย่างคือ ส่วนมากเรามักจะเป็นการหาเบื้องต้น ในการใช้งานหากต้องลงลึก น่าจะใช้ตัวอื่นสะดวกกว่า หากใช้การค้นหาเพื่อกำหนดความลึกให้มากว่า เลข 1 อย่างเช่น การใช้ คำสั่งใน  Select tab ซึ่งอยู่ใน  ribbon ต่อมาเข้าไปเลือกใน  Extend Selection group

แต่ขออธิบายการทำงานเบื้องต้นให้นิดหน่อย

Setting search depth อย่างตัวอย่างเราเลือกแค่พิมพ์หมายเลข 1 นั้นหมายความว่า โปรแกรมจะแสดงการเชื่อมต่อให้เราแค่ 1 ระดับชั้นเท่านั้น จากตัวรายการที่เราเลือก ส่วนในกรณีที่เราต้องการดูว่า Entity ที่เราเลือกมีการเชื่อมต่อกับ Entity ตัวไหนบ้าง โดยมันจะเชื่อมต่อให้เราเห็นทั้งหมด ให้ใช้วิธีการ เอาเครื่องหมายถูกหน้า Search Depth ออกเสีย เมื่อเราเรียกใช้คำสั่ง โปรแกรมจะโชว์ให้เราเห็นการเชื่อมต่อทั้งหมด

Use Link Directons คือการเลือกหรือพิจารณาว่า เราจะให้โชว์เส้น Link ที่วิ่งเข้าหา Entity หรือรายการที่เราเลือกแบบไป

 • With Arrows หากเราเลือกตัว ผลที่ได้มาคือมันจะแสดงรายการหรือ Entity ที่มีลูกศรชี้ออกจากตัวรายการที่เราเลือกเท่านั้น หากมองเห็นภาพสมมุติว่าเราคลิกเลือก Entity ที่เราให้เป็นตัวแทนมือถือ หากคลิกเลือกตัวนี้แล้วใช้ตัวเลือกดังกล่าว โปรแกรมจะโชว์จะเฉพาะรายการที่มือถือเครื่องนั้นโทรหาเท่านั้น
 • Against Arrows หากเราเลือกตัวนี้ จะเป็นการทำงานตรงข้ามกับ With Arrrows นั้นคือจะโชว์เฉพาะลูกศรที่วิ่งมาหาตัวที่เราเลือกเท่านั้น ยกตัวเอง เช่นการรับสายของตัว Entity ที่เราเลือก

 Reveal Hidden หากเราเลือกตัวนี้ รายการต่างๆๆ ไม่ว่า Entity,link ที่ซ่อนไว้ มันจะโชว์ให้เราเห็นเมื่อเราค้นหาเจอ แต่ในส่วนนี้ หากเรากำหนดค่าการมองเห็นเป็น Reveal Fully or Reveal in Gray ค่านี้จะถูกกำหนดให้โดยโปรแกรมอัติโนมัติ (ให้ดู view tab แล้วจะเห็น reveal ในคำสั่งนั้นจะเห็นลูกศรชี้ลงมาให้เราเลือก)

Include Entities with Attribute and Include Links with Attribute ส่วนที่เป็นการกำหนดเลือกว่า เราต้องการค้นตัว Attribte ตามที่เรากำหนดหรือไม่ แต่หากเราเลือก Any ตามในภาพ โปรแกรมมักจะข้ามไปไม่โชว์ให้เราเห็น

Resulting actions การกำหนดว่าเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วให้ดำเนินการอย่างไร ขอข้ามเนื่องจากไม่ยาก

Date and time Find Linked criteria

ส่วนนี้เกี่ยวเนื่องกับเวลาที่เราต้องการค้นว่า ว่ารายการที่เราเลือกมีการเกี่ยวพันกับเวลาอย่างไรบ้าง ไม่ขอนำเสนอด้วยภาพ เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่สำหรับสร้างเว็บ เพียงแค่ให้เราคลิกแท็บ จากเดิม (ในภาพด้านบน) เป็นแท็บ General ให้เป็น Date and time แทน แล้วมันจะปรากฏรายละเอียดให้เรากำหนดดังนี้

Follow date and time เป็นการค้นหา ว่า รายการที่เราเลือก เกี่ยวเนื่องกับเวลาอย่างไร เช่นมีความเกี่ยวเนื่องกันก่อนกับ Entity ตัวอื่นหรือเกี่ยวเนื่องกันภายหลัง

ส่วนอื่นๆๆ ก็ไม่มีอะไรมาก แค่เป็นการกำหนดวันเวลาธรรมดา ว่าเราต้องการทราบแบบไหน เช่น อยากทราบว่า่เวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุด ก็เลือกตามที่โปรแกรมแนะนำ

สรุป

จะเห็นว่าการใช้คำสั่งนี้ ไม่ยาก แค่เลือก รายการที่เราต้องการทราบว่า มีการเชื่อมโยงของรายการอื่นมายังที่เราเลือกไว้ มากแค่ไหนอย่างไรหรือมีรายการไหนบ้างที่เชื่อมโยงเข้ามา ส่วนมากใช้ในกรณีที่เราต้องการทราบเบืองต้น

แต่หากเราต้องการค้นหาอย่างละเอียด สามารถกำหนดค่าต่างๆๆ ได้ตามความต้องการ

ลักษณะการทำงานของคำสั่งนี้ เมื่อเราปรับแต่งค่าหรือวิธิการในการค้นหาแล้ว ครั้งต่อไปส่วนมากเรามักจะค้นแบบเดิม ยกเว้นต้องการให้แตกต่างจากแบบเดิม อาจจะมีการตั้งค่าใหม่

แต่อย่างที่บอก ตัวช่วยในการวิเคราะห์มีหลายตัว บางตัวอาจจะดีและเร็วกว่า แม้ว่าตัวนี้จะมีฟังชั่นในการเลือกมาก แต่ ส่วนมากแล้วหากเรากำหนดมากเกินไปมันสู้ไปใช้เครื่องมือตัวอื่นไม่ได้ ดังนั้นที่ไม่ค่อยอธิบายมาก เพราะเท่าที่ทำงานส่วนมากมักจะเป็นการใช้ค้นหาในการเริ่มต้นหรืออยากรู้เฉพาะจุดที่ต้องการเท่านั้น

เดี่ยวว่างๆๆ จะมาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้ เพราะตอนนี้ หากอธิบายลึกเกินไปมันจะเสียเวลา ในการเขียนบทความในเรื่องอื่นที่ค่อนข้างจะสำคัญเช่นกัน

Tags:  , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *