Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

Find networks

เป็นกลุ่มคำสั่ง ที่อยู่ใน Analyze tab ของ Ribbon ในโปรแกรม i2 หากอธิบายง่ายๆๆ สำหรับมือใหม่ คือในแถบเมนูของโปรแรม จะแบบออกเป็น Tab ในแต่ละ Tab จะรวมคำสั่งที่แตกต่างกัน

แต่ในการวิเคราะห์ คำสั่งต่างๆๆ มักจะรวมกันอยู่ใน Analyze Tab ในแท็บ ดังกล่าว จะแยกออกเป็นกลุ่มของคำสั่ง และกลุ่มค้นหาเครือข่าย (Find networks) ก็อยู่ใน Analyze tab ด้วย เลยเขียนบทความแนะนำกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าในกลุ่ม Find Network ประกอบด้วยคำสั่งอะไรบ้าง และจะทำ Link ไปหาเนื้อเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมให้

หลักการง่ายในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการค้นหาเพื่อพบในสิ่งที่เราต้องการนั้น ให้เราลองสังเกตุดู ตามที่อธิบายมาแล้ว โปรแกรมจะกำหนดกลุ่มให้เราหลายกลุ่ม แต่ขออธิบายเฉพาะในส่วนการค้นหาข้อมูลและค้นหาเครือข่าย ขออธิบายตามภาพข้างล่าง

กลุ่มแรกคือการหาเกี่ยวกับข้อมูลของรายการ เช่นการหาคำ วลี ตัวเลข ในรายการบนชาร์ตของเรา รายการพวกนั้นคือ Entity หรือ link ที่เรากำหนดคุณสมบัติให้กับมันแล้ว และมันเก็บไว้ในตัวมันเอง พร้อมกับโชว์แสดงให้เราเห็นบนชาร์ต ในขณะเดียวกันในขั้นตอนการวิเคราะห์ เราก็ค้นหา พวกคำ วลี ตัวเลขจากคุณสมบัติของพวกนั้นแหละ อ่านรายละเอียดได้จากที่นี้

กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ค้นหาเกี่ยวกับความเชื่อมโยง ว่ารายการในชาร์ตของเราทั้งหมดมีการเชื่อมโยงลักษณะเป็นเครือข่ายหรือไม่ หรือมีตัวกลางคือไม่ หรือว่า ต้องการทราบรายการนี้ เราต้องการทราบว่าเชื่อมต่อกับใครบ้าง หรือ สองรายการนี้ มีการเชื่อมต่อกันไหม เราจะใช้กลุ่มคำสั่งนี้แหละในการค้นหา

นั้นคือเป้าหมายในการอธิบายในบทความนี้ คือการค้นหา เพื่อให้พบการเชื่อมโยงที่เป็นลักษณะเครือข่าย หรือตามที่เราต้องการ

ในการหาเพื่อพบเครือข่ายที่เราสนใจ หรือเพื่ออะไรก็ตาม ในโปแกรมได้ว่างแนวทางไว้ 3 อย่าง นั้นคือ

การค้นหาเครือข่ายที่เชื่อมต่อหรือติดต่อกับรายการในชาร์ตที่เรากำหนดไว้ การค้นหาแบบนี้ สิ่งที่เราได้คือการแยกแยะว่ามี Entities ไหนที่เป็นตัวกลางที่น่าสนใจ ส่วนมากเราจะใช้คำสั่ง

  • Find Path เพื่อหาว่า เครือข่ายนั้น มีการเชื่อมต่อระหว่าง 2 รายการ โดยการเชื่อมต่อนั้นทิศทางการเชื่อมต่ออาจจะมีการเชื่อมต่อทั้งทางตรงและทางอ้อม
  • Find Connecting Network เป็นการค้นหาเครือข่ายที่มีลักษณะเชื่อมต่อกันหลายๆๆ Entities ในการค้นหาแบบนี้ เราสามารถยกเว้นหรือกำหนดในการค้นหาได้หลายแบบ แต่สิ่งที่ได้ส่วนมากคือเราจะรู้ว่า ใครหรือตัวกลางในการติดต่อ

การรายการที่เชื่อมต่อกับ Entity ที่เรากำหนดหรือระบุว่า เราต้องการทราบการเชื่อมต่อ โดยเฉพาะ พวกนี้ส่วนมากจะใช้คำสั่ง

  • Find Linked คือค้นหา เพื่อต้องการทราบว่า รายการที่เราสนใจมีการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายอย่างไร
  • Linked Entities pane

การค้นหาหรือพบ กลุ่มของ Entity ที่มีความเชื่อมโยงกัน ส่วนมากจะใช้คำสั่ง

  • Find Clusters
  • K-Core measure
  • Grouped layout

1.Find a connecting network

เพื่อค้นหาว่า มีการเชื่อมต่อของ  entities หลายตัวที่น่าสนใจเป็นเครือข่ายหรือไม่ เราสามารถระบุเพื่อให้โปรแกรมช่วยเราในการค้นหาเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันและแสดงตัวกลางให้เห็นว่ามีการเชื่อมต่อกันอย่างไร

รายละเอียดเกี่ยวกับ Find a connecting network

2.Searching for paths between two items

คือการค้นหาเพื่อต้องการทราบว่า ระหว่างสองรายการที่เราสนใจบนชาร์ตของเรามีการเชื่อมต่อกันหรือไม่ นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดรายละเอียดต่างๆๆ ได้ตามที่เราต้องการ

รายละเอียดการค้นเส้นทางการเชื่อมโยงระหว่าง 2 รายการ (Find Path)

3.Finding items linked to a selection

การค้นหาในส่วนนี้ คือเราสามารถดูว่ามีการเชื่อมต่อมายังรายการที่เราเลือกว่า มีรายการใดบ้าง (enititie) คือเมื่อเราเลือก รายการไหนในชาร์ตแล้ว เราใช้คำสั่ง Find Link Item โปรแกรมจะแสดงการเชื่อมโยงให้เห็นหมดทุกรายการ นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดออฟชั่นต่างๆๆ เพิ่มได้ตามที่เราต้องการ

รายละเอียดเกี่ยวกับ Find Linkd Item

4.Searching for clusters of entities

คือการหา คลัสเตอร์หรือกลุ่มของ enities ว่ากลุ่มใหนมีการเชื่อมต่อหรือติดต่กันมาก กว่าในกลุ่มอื่น จะมีประโยชน์ตรงทำให้เราทราบว่า กลุ่มดังกล่าวที่เป็นคลัสเตอร์มีการติดต่อกันสูง และอาจจะเป็นส่วนกลางในการติดต่อ

รายละเอียดเกี่ยว Find Clusters

5.สรุป

จากที่อธิบายมา จะเห็นว่าในการใช้เครื่องมืออาจจะมีความใกล้เคียงกันมาก แต่เราต้องแยกแยะให้ออกว่า เราต้องการใช้เครื่องมือตัวไหน สำหรับงานแบบไหน แม้ว่ามันจะคล้ายกัน ใช้แทนกันได้ แต่ความรวดเร็วในการทำงาน และการหาเพื่อให้ตรงกับประเด็นที่เราต้องการ หากเราเข้าใจเครื่องมือที่อธิบายมาแล้ว เราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ยกตัวอย่าง เราต้องการหาเครือข่ายที่เชื่อมต่อกัน แต่เรากำหนดหรือหาหลายๆๆ Entity หรือหลายๆๆ รายการเพื่อต้องการทราบว่า รายการที่เราสนใจ หลายรายการนั้น มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายอย่าง

หรือ หากเราสนใจคนเดียว หรือรายการเดียว แต่ เราอยากรู้ว่าคนนั้นมีการเชื่อมต่อกับใครเป็นพิเศษบางก็ใช้อีกคำสั่ง หรือการหากลุ่มของ Entities ที่มีการเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเพื่อแยกแยะหน้าที่ว่าใครทำอะไร หรือมีหน้าที่อะไรอย่างไร ในเครือข่าย ก็ต้องใช้คำสั่งให้ตรงกับที่เราต้องการได้ หากเราเข้าใจความแตกต่างของแต่ละคำสั่ง

Tags:  , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *