Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

ทำความเข้าใจ Attributes

ทำความเข้าใจ Attributes

Attributes มันคือคุณสมบัติของรายการ เช่นกัน แต่เราต้องเพิ่มเองโปรแกรมจะไม่สร้างค่าเบื้องต้นมาให้ เหมาะสำหรับ Link เพราะในการวิเคราะห์ กรณีที่เป็น Entity เราสามารถใช้ Identity ในการวิเคราะห์ได้ แต่ใน link ไม่มี Identity การวิเคราะห์จึงไม่ค่อยสะดวก แต่ถ้าเราเพิ่ม Attribute ใน Link หรือแม้แต่ใน Entity มันจะช่วยเราได้มากในการวิเคราะห์

แต่.. Attribute โปรแกรมจะไม่สร้างค่าเบื้องต้น(Default) มาให้เราต้องเข้าไปกำหนดเองผ่านทาง 2 ช่องทาง

เกี่ยวกับ Attributes

Attributes คือค่าหรือส่วนของข้อมูลของรายการที่แสดงผลบนชาร์ตในขณะนั้นเพื่อวัตุประสงค์ในการนำเสนอและขณะเดียวกันเพื่อความสะดวกในการวิเคราห์ เช่นการกรองข้อมูลต่างๆๆ   Attributes คือคุณสมบัติของรายการเช่นเดียวกับ properties มีข้อแตกต่างกันนิดเดียว ตรง Properties นั้นโปรแกรมกำหนดมาให้แล้วเราแค่เข้าไปแก้ไขคุณสมบัติเพื่อให้มีข้อมูลตรงตามที่เราต้องการ แต่ Attributes นั้น เราต้องเพิ่มเข้าไปยังรายการ หรือItem เอง (คือเพิ่มลงไปใน Entity หรือ Link)

ในโปรแกรม Analyst’s Notebook แบ่งชนิดของ attributes ได้ 2 ชนิด

 • Attributes  ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวรายการ เช่น วันเกิดของบุคคล หรือสร้างข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของรายการ  การเพิ่ม attributes สามารถเพิ่มด้วยตนเอง (ในขั้นตอนการเขียนชาร์ต) หรือสามารถเพิ่มในขั้นตอนการการนำเข้าก็ได้ โดยการนำข้อมูล จากไฟล์ที่เราจะนำเข้า.
 • ส่วนอีกกรณีหนึ่งคือ Analysis attributes จะเป็นการสร้างขึ้นโดยโปรแกรม  เช่นเกี่ยวกับวันที่ หรือเหตุการณ์ต่างๆๆ

Attributes มีประโยชน์มากในขั้นตอนการวิเคราะห์ ยกตัวเรา เราสามารถกรอง attributes เพื่อให้แสดงผลตามที่เราต้องการได้ 

กรณีที่เราต้องเพิ่ม Attributes เอง

อ้างอิงจากภาพด้านบน  จะเห็นว่า เมื่อเราเปิดหน้าต่างแก้ไขคุณสมบัติ จะเห็นว่า Attributes จะเป็นคำสั่งย่อยอีกดัว แต่โปรแกรมจะสร้างมาให้ เราต้องสร้างเอง

ส่วนในกรณีภาพด้านล่างคือ เราเพิ่ม Attributes

เราสามารถใช้ Attributes เพื่อโชว์ลักษณะเฉพาะของรายการในชาร์ตของเรา โดยปกติจะแสดงอยู่ใต้รายการและเป็นสัญญาลักษณ์ของรายการแต่ละรายการตามที่เรากำหนดหรือเพิ่มลงไป

วิธีการเพิ่ม Attributes ในกรณีเขียนชาร์ต สามาถเพิ่มได้ หลายช่องทาง แต่ที่สะดวกที่สุด น่าจะเป็นช่องทางตามภาพข้างบน นั้นคือ

 1. คลิก Add
 2. เลือก Class Attributes ตามที่เราต้องการ
 3. ในขั้นตอนนี้ จะให้มีการกำหนดค่าลงไปด้วย นั้นคือการเพิ่มค่าของ Value ค่านี้จะแสดงผลบนชาร์ต เราสามารถเพิ่มได้ตามที่เราต้องการ

ในกรณีที่โปรแกรมสร้างขึ้นมา

ให้คลิกในเมนู คำสั่ง Analysis attributes

ในการเพิ่มอีกช่องทางคือการเพิ่มผ่านทาง Insert from palate เดี่ยวมาอธิบายเพิ่ม

ข้อแตกต่างระหว่าง Attribute กับ Properties

 • Properties มันจะอธิบายหรือบอกถึงคุณลักษณะของ Obicet ในที่นี้ คือ chart,Item ในการกำหนดคุณสมบัติในโปรแกรม I2 แยกออกเป็น 2 ส่วน คือคุณสมบัติของชาร์ต กับคุณสมบัติของรายการ (พวก Entity กับ Link) ตามที่ได้อธิบายในบทความนี้ ส่วน คุณสมบัติของชาร์ต เพื่อไม่ให้สับสนจะแยกอธิบายอีกที
 • สรุป Peperties คือคุณสมบัติที่โปรแกรมกำหนดมาให้แล้วเบื้องต้น เราแค่เข้าไปแก้ไขให้เป็นไปตามที่ต้องการ
 • Arttribute คือมันเป็นการเพิ่มเติมข้อมูลของคุณลักษณะของ object
 • สรุป Arttibute คือเราต้องกำหนดเพิ่มลงไปเอง ว่าต้องการอะไรอย่างไร ไม่ว่าทั้งการเขียนชาร์ตหรือการนำเข้า

 มาจากเว็บไซต์นี้

 • Attributes are refering to additional information of an object.
 • Properties are describing the characteristics of an object.

Most people use these two words as synonyms.

Tags:  , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *