Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

คำสั่ง Find Path ในโปรแกรม i2

คำสั่ง Find Path ในโปรแกรม i2 เป็นการค้นหาว่า ระหว่างรายการ 2 รายการที่เราเลือกมีการเชื่อมต่อกันอย่างไร มีคนกลางบ้างหรือไม่

Searching for paths between two items   คือการค้นหาเส้นทางการเชื่อมต่อระหว่าง 2 รายการ โดยการใช้คำสั่ง  Find Path เป็นการค้นหา ว่าในชาร์ตของเราที่เราเลือก 2 รายการ นั้น มีการเชื่อมต่ออย่างไรบ้าง

โดยปกติแล้ว หากเราใช้คำสั่งดังกล่าวแล้วโปรแกรมพบว่า รายการสองรายการที่เราเลือกนั้นมีการเชื่อมต่อกัน โปรแกรมจะโชว์เส้นทางการเชื่อมต่อให้เราทราบ โดยเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุด หรือมีจำนวน Link ที่เชื่อมต่อกันสั้นที่สุด และรายการท้้งสองรายการที่เชื่อมต่อกันจะถูกเลือกให้โชว์มาให้เห็นชัดขึ้น(เหมือนตอนที่เราคลิกเลือกเอง จะมีสีฟ้าปรากฏขึ้นว่าถูกเลือก) ในการกำหนดว่า เส้นทางที่เราค้นหาระหว่างสองรายการนั้น เราต้องการค้นหาตามที่เราต้องการอย่างไรนั้น เราต้องคำนึงถึง

 • ทิศทางของ link
 • การกำหนดค่าเกี่ยวกับ Attribute ว่าเราต้องการกำหนดค่าให้ตรงตาม Attributes ทั้งของ Entity , Link หรือไม่
 • การไหลของเวลาว่า ทิศทางไปข้างหน้าหรือข้างหลัง  รวมถึงช่องว่างระว่างรายการที่ต่อเนื่องของเส้นทางการเชื่อมต่อ

1.เลือกรายการก่อน

การเลือกรายการคือการเลือกว่าในชาร์ตของเรามีรายการหรือ Entities ตัวไหนบ้างที่หน้าสนใจ และตัวที่เราสนใจน่าจะมีการเชื่อมต่อกันหรือไม่วิธีการค้นหาเส้นทางเริ่มจาก

 • เลือกรายการแรกหรือรายการเริ่มต้นที่ต้องการค้นหาเส้นทาง
 • เลือกรายการที่สอง ที่เป็นเป้าหมายที่เราต้องการหา (กด Ctrl กรณีเลือกตัวที่ สอง)

ตัวอย่างการกำหนดรายการก่อน จากภาพด้านบนจะเห็นว่า เราเลือก 2 Entity ที่ต้องการหาว่ามีการเชื่อมต่อกันหรือไม่แล้ว เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงใช้ คำสั่ง Find Path

2.ใช้คำสั่ง Find Path

 1. คลิก  Analyze tab
 2. หลังจากนั้นดูในกลุ่ม  Find Networks 
 3. คลิก  Find Path.
  หน้าต่างของ Find Path จะเปิดขึ้นมา
เมนูและแถบเครื่องมือโปรแกรมI2 No.2

3.หน้าต่าง Find Path Setup

มี tab อยู่ 2  tab คือ

 • General tab  สามารถระบุกฏเกณฑ์ทั่วไป สำหรับการค้นหาระหว่างสองรายการได้
 • Date and Time tab  เพื่อการระบุ วันที่เวลา ขณะค้นหาเส้นทาง สามารถกำหนดได้ โดยเลือก

หากต้องการยกเลิกค่าเก่าที่เรากำหนดมาแล้วให้คลิก Reset

4.หากเรายังไม่เลือกรายการ

หากเรายังไม่เลือกรายการในชาร์ต (คือการคลิกตรง Entity เพื่อเลือกให้เป็นแถบสี) หน้าต่าง Find Path Setup จะปรากฏคำสั่งไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถเลือกเงื่อนไขต่างๆๆ ได้ และ

 1. คำสั่ง Ok จะไม่ปรากฏขึ้น แต่จะปรากฏคำสั่ง Close ขึ้นมาแทน
 2. ในชื่อหน้าต่างจะปรากฏชื่อหน้าต่างอย่างเดียวไม่บอกรายละเอียดมาให้
การใช้คำสั่ง Find Path ในโปรแกรม i2

5.General Tab

หลักการค้นหาเส้นทางทั่วไป ในการใช้งานให้เลือก General tab หากเราดูตรงชื่อของหน้าต่างเราจะเห็นว่าโปรแกรมแจ้งให้ทราบว่าเรากำหลังหาเส้นทางการเชื่อมต่อระหว่างตัวรายการอะไร

ส่วนเงื่อนไขที่เราสามารถกำหนดได้ประกอบด้วย หลักการส่วนมากคล้ายๆๆ กับในขั้นการการเลือกรายการแล้วดูว่ารายการที่เราเลือกนั้นมีการเชื่อมต่อกับรายการไหนบ้าง

 1. Use link direction  เป็นการกำหนดเกี่ยวกับหัวลูกศร (ส่วนมากไม่เคยได้ใช้)
 2. Reveal Hidden การแสดงหรือไม่แสดงที่ซ่อนค่าไว้
 3. นอกนั้นเป็นคำสังที่จะให้แสดงผลลัพธ์และค่าอื่น แล้วแต่เราต้องการกำหนดเงื่อนไข

6.Date and time Tab

เป็นการกำหนดเกี่ยวกับห้วงเวลา เช่นการค้นหาให้ไหลไปตามเวลาหรือการย้อนเวลา การกำหนดว่าให้เส้นทางสั้นหรือยาว และอื่นๆๆ แต่ ในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วไม่ค่อยได้ใช้ 

ยกเว้นมีการวิเคราะห์ในรายละเอียดมาก ที่สำคัญคือในขั้นตอนการนำเข้าต้องมีการกำหนดค่าต่างๆๆ อย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในคำสั่งนี้โดยเฉพาะ

การใช้คำสั่ง Find Path ในโปรแกรม i2

7.ยกตัวอย่าง

เริ่มจากเราเลือกรายการ 2 รายการเพื่อจะค้นหาเส้นทางว่า ระหว่าง 2 รายการที่ เราสนใจมีการเชื่อมต่อผ่านตัวกลางรายการไหนบ้าง ในภาพด้านล่างคือเราเลือก บัญชี 0962 กับ 6194

หลังจากนั้น ใช้คำสั่ง Find path แต่ไม่กำหนดเงื่อนไขอะไรมากมาย โปรแกรมจะแจ้งว่า พบ 1 ช่องทางและมีเส้นทางประกอบด้วย Link จำนวน 4 Link จะเห็นว่าเมื่อโปรแกรมพบเส้นทางการเชื่อมต่อแล้วจะแสดงเครื่องหมายถูกเลือกขึ้นมาให้เราเห็นเป็นแถบสี เมื่อเป็นเช่นนั้น หมายความว่า เราสามารถจะใช้คำสั่งอื่นๆๆ เพิ่มเติมได้ทันที เช่นการนำไปสร้างเป็นชาร์ตใหม่ หรือการคัดลอก หรือการนำไปวิเคราะห์เชิงลึกเฉพาะรายการที่เราพบ รวมไปถึงการทำหลายๆๆ ครั้งแต่ เปลี่ยนจับคู่กันระหว่าง 2 Entity เมื่อเอาไปสร้างเป็นชาร์ตใหม่ เราจะเห็นการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายตามความต้องการที่เราต้องการวิเคราะห์

บางทีในการวิเคราะห์ หากเราไม่สร้างเป้าหมายหรือประเด็นก่อน มันอาจจะกว้างเกินไป แล้วทำให้เราไม่สามารถโฟกัสในจุดที่หน้าสนใจได้ คำสั่งนี้ เป็นตัวช่วยอย่างมากในการเริ่มต้น เพื่อทราบ หรือเป็นสารตั้งต้นจากคนที่เรามีข้อมูลแล้วในมือ สามารถไล่เพื่อให้คนที่เกี่ยวข้องได้

สรุป

เป็นแค่การอธิบายการใช้งานเบื้องต้น แต่คิดว่าหากเข้าใจและลองศึกษาไปลองดูเงื่อนไขแต่ละเงื่อนไขแล้ว มันเป็นคำสั่งที่ไม่ยากเท่าไร สิ่งที่ยากน่าจะเป็นการหาประเด็นหรือสิ่งที่เราต้องการทราบมากว่า ว่ามีรายการไหนที่น่าสนใจ  ส่วนมากใช้ในการวิเคราะห์เส้นทางการเงิน เพื่อดูเส้นทางการเดินของระบบการหมุนเวียนของบัญชีว่ามีการโอนต่อเป็นอย่างไร และสิ่งที่น่าต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่อธิบายคือการใช้หรือการกำหนดเงื่อนไข ในหน้าต่าง Find Path Setup เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมหรือออกมาได้ตามความต้องการ ยอมรับว่า หากอธิบายมาก ก็ไม่เข้าใจเท่ากับลงมือและทดสอบความเอง แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอย่างที่บอกทุกครั้งคือการกำหนดคุณสมบัติในขั้นตอนการเพิมคุณสมบัติของรายการ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนชาร์ตเองหรือการนำเข้า

หากเรากำหนดคุณสมบัติไม่ดีพอ การใช้คำสั่งต่างๆ ในการวิเคราะมันก็จะมีตัวเลือกในการกำหนดเงื่อนไขได้น้อย ตามไปด้วย

Tags:  ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *