Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

คำสั่ง Find Connecting Network ในโปรแกรม i2

คำสั่ง Find Connecting Network ในโปรแกรม i2 คำสั่งนี้ ส่วนมากทำงานคล้ายๆๆ กับคำสั่งค้นหาครัสเตอร์ เพียงแต่คำสั่งนี้ จะเน้นหารายละเอียดคนกลาง และเส้นทางในการเชื่อมต่อระหว่างรายการที่เราต้องการหาว่ามีการเชื่อมต่อกันอย่างไร ผ่านคนกลางกี่คน เส้นทางการเชื่อมต่อเส้นทางไหนที่สั้นที่สุด และสำคัญมาก

ในการค้นหานัั้น มีตัวเลือกให้เราสามารถยกเว้นประเภทของ Entity และ Link  ได้ รวมทั้งสามารถกำหนด Entity เฉพาะที่ต้องการค้นหาได้

ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เราต้องการวิเคราะห์เส้นทางการเงิน ในเครือข่ายที่เราต้องการค้นหา อาจจะมีหลายบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อใช้คำสั่งดังกล่าว อาจจะเจอข้อมูลที่พบว่า มีบัญชีบางบัญชีที่เป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายเงินไปยังบัญชีเหล่านั้น

และในขณะเดียวกัน หากเรารู้ว่ามีปัญชีที่ถูกต้องอยู่ด้วย และเราไม่ต้องการให้บัญชีนั้นเข้ามาเกี่ยวข้อง อาจจะใช้วิธีการยกเว้นในการค้นหาได้ หรือแยกบัญชีดังกล่าวออกไปได้

ไฟล์ที่ใช้ในการแนะนำสามารถเปิดเพื่อศึกษาได้จาก เส้นทางที่เก็บไฟล์ตามเส้นทางข้างล่าง

C:\Users\UserName\AppData\Local\i2\i2 Analyst’s Notebook 9\en-US\Example Charts\Financial Transactions – Association.anb

การปรับแต่งและเรียกใช้งาน

การกำหนดค่าหรือปรับแต่งในการค้นหาการเชื่อมต่อในเครือข่าย ใช้วิธิการเพิ่ม Enities ที่ต้องการ   และตั้งค่ายกเว้น หากจำเป็นต้องยกเว้นบางรายการ  ผลการค้นหา จะระบุให้รู้ว่ามีการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายหรือไม่

ขั้นตอนการการใช้คำสั่ง Find Connecting Network

 1. ให้คลิกตรง Analyze tab
 2. หลังจากนั้นให้ดูตรง Find Networks group
 3. แล้วคลิก Find Connecting Network.
  หน้าต่างบานเล็กของ Find Connecting Network จะปรากฏขึ้น
Click on Image to Zoom

การเพิ่ม Entities สำหรับต้องการค้นหาว่ามีความสำพันธ์ เป็นกลุ่มเครือข่ายอย่างไรบ้าง การดำเนินการให้ดำเนินการดังนี้

 • เลือก entities บนชาร์ต เมื่อเลือกแล้ว  หลังจากนั้น ในหน้าต่างของ find connecting Network  ให้คลิก Add Selected Entities 

วิธีการคลิกเลือก

1.เลือกรายการแรกก่อน 

จากตัวอย่างคลิกเลือกหมายเลขบัญชี 23596356 บนชาร์ต  หลังจากนั้นไปคลิก Add Selected Entities ในหน้าต่างของ Find Connecting Network เป็น รายการที่เราต้องการจะทราบว่ารายการนี้ กับรายการที่เราจะเลือกตัวต่อไปมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกันอย่างไร และมีรายการหรือ Entities เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกันบ้าง

การใช้คำสั่งนี้ จะต้องมีการเลือก รายการ 2 รายการ ตัวคำสั่ง Find Network ถึงจะปรากฏให้เราคลิกได้ หากมองในภาพจะเห็นว่า คำสั่ง Find Network ยังปรากฏเป็นสีจางๆๆ ไม่สามารถคลิกได้

2.เลือกรายการที่ 2

เพื่อต้องการทราบว่าระหว่างรายการที่ 1 และรายการที่ 2 มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างไรบ้าง เช่นเดิม ให้คลิกที่รายการ ตามตัวอย่างเลือกบัญชี 6194 และคลิก Add Selected Entities จะห็นว่าเมื่อเราเพิ่มรายการที่ 2 หรือ Entities ตัวที่ 2 คำสั่ง Find Network จะปรากฏให้เราคลิกได้

หากเราต้องการเพิ่มรายการอื่น ก็สามารถดำเนินการ แต่ขอยกตัวอย่าง 2 บัญชีพอ

3. คลิกคำสั่ง Find Network

เพื่อหาว่า ในรายการ 2 รายการน้้นมีการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายอย่างไรบ้าง มีอะไรเป็นตัวกลาง

โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์การค้นหาให้เราเห็นว่ามีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายประกอบด้วยรายการหรือบัญชีอะไรบ้าง 

3. ในกรณีที่ต้องการยกเว้น ไม่ต้องหาความเชื่อมโยง

ในการยกเว้นไม่ให้แสดงความเชื่อมโยง เราสามารถเลือกได้ 3 แบบคือ

1.ชนิดของ Entity

2.ชนิดของ Link

3.Entity ที่เรากำหนดโดยเฉพาะ

วิธีการให้คลิกที่ Change…   ในกรอบหัวข้อ  Exclusion  หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Change Exclusion ขั้นมาแล้วเลือกตัวรายการที่เราต้องการยกเว้น ตามตัวอย่าง ได้เลือกแบบกำหนด Entity เลือก หมายเลขบัญชี 8553-3667 

4. มีคำเตือนเพื่อให้เราใช้คำสั่ง Find Network  อีกครั้ง

ให้เราคลิกที่ Find Network อีกครั้ง

5. เมื่อคำสั่ง Find Network  อีกครั้ง

ผลที่ได้มา จะเห็นว่าลักษณะการเชื่อมโยงของเครือข่ายที่ผ่านตัวกลาง ในเครือข่ายได้เปลี่ยนเส้นทางที่มีเส้นทางในการโอนยาวขึ้นกว่าเดิม

สิ่งที่ทำให้เรารู้นั้นแสดงว่า เมื่อเราใช้คำสั่งนี้ โปรแกรมจะหาเส้นทางที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในเส้นทางที่สั้นที่สุด 

6.การเน้นผลลัพธ์การแสดงผล รูปแบบเครือข่าย

เพื่อเน้นผลลัพธ์ของการค้นหาเครือข่ายที่เชื่อมต่อ  เราสามารถจัดรูปแบบรายการภายในเครือข่ายที่พบได้ การเน้นสามารถทำให้ผลการวิเคราะห์ของเราชัดเจนขึ้น เพื่อให้ง่ายในการวิเคราะห์ หรือสำหรับคนที่ต้องการดูข้อมูล

แต่วิธีการเน้นสามารถใช้ได้เฉพาะในกรณีที่เรานำเสนอรูปแบบของ Entity ที่อยู่ในรูปแบบของ icons และ theme lines

ในการใช้คำสั่งเพื่อให้เน้นผลลัพธ์ที่ออกมาชัดเจน ใช้วิธีการ

 • ให้ดูตรงลิสรายการ   Network entities  หรือไม่คลิกรายการใดในชาร์ตก็ได้ หากเราค้นพบแค่เครือข่ายเดียว หรือใช้คำสั่งในการค้นหาได้ผลลัพธ์แค่เครือข่ายเดียว
 • แต่หากเราใช้คำสั่งหลายรายการได้หลายเครือข่ายให้คลิกตรง ที่กล่าวมาแล้ว
 • ให้คลิก ตรง Format Network เพื่อให้เน้นผลลัพธ์

หากเราไม่ชอบการเน้นผลลัพธ์ในปัจจุบัน สามารถแก้ไขไมหม่ได้

6.การจัดรูปแบบผลการค้นหา

 1. ในหน้าต่าง   Find Connecting Network ให้คลิก Options
 2. หลังจากหน้าจะปรากฏหน้าต่าง Options .
 3. ปรับแต่งตามความต้องการ
 4. หลังจากนั้นการนั้นไปใช้ที่เรากำหนดค่าใหม่ แค่คลิกตรง Format Network.
 5. คลิก  OK
Tags:  , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *