Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

Displaying icon frames

การโชว์เฟรมของ Icon เราสามารถเพิ่มสีของเฟรมที่อยู่รอบๆๆขอบของ Entity ที่รูปแบบการนำเสนอในลักษณะที่เป็น Icon ได้

(ในการตอนการเพิ่มรายการจะมีตัวเลือกรูปแบบการนำเสนออยู่ 7 รูปแบบ คือ icon evenframe themeline ฯลฯ หากเราต้องการให้โชว์เฟรมพร้อมสีที่อยู่รอบขอบของ Entity จะต้องเลือก แบบแรก คือ Icon  รวมถึง Icon ที่แสดงบนในรูปแบบ themelines ด้วย) 

วงกลมของเฟรมที่สร้างรอบๆๆ Icon  และ ใน icon ของ theme line   ในขณะเดียวกันหากเราสร้างเฟมในรูปภาพ มันจะสร้างเป็นเฟรมสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบรูปภาพ

การสร้างเฟรม เป็นการสร้างเพื่อให้ดูน่าสนใจ กำหนดให้เป็น Entity หลักได้ นอกจากนี้ แล้วการสร้างเฟรม ยังเป็นการเน้นให้เห็นเป็นกลุ่มของ Entities และสามารถเปลี่ยนแปลงการปรากฏตัวของมันที่เราเลือก โดยใช้ฟั่งชั่นอื่นได้ เช่น

การคำสั่งในเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ จำพวก การกรอง การใช้คำสั่ง SNA (Social Network Analysis)  

นอกจากนี้แล้วเฟรมที่เราสร้างสามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ หากมี Attributes รวมอยู่ด้วยโดยการใช้คำสั่งหรือนำไปใช้ในการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่เรากำหนดเอง

การใช้โปรแกรม I2 การโชว์เฟรมของ Icon

การเพิ่มเฟรมในกรณีที่เราเลือก

  1. ให้เปิดหน้าต่าง แก้ไขคุณสมบัติของรายการที่เราต้องการเพิ่มเฟรม  อาจจะใช้วิธีการดับเบิลคลิกตรง รายการก็ได้ เพื่อเปิดหน้าต่างแก้ไข
  2. ในหน้าต่างแก้ไขคุณสมบัติ ให้เลือก  Style > Frame.

ในหน้าต่างแก้ไขคุณสมบัติ เมื่อเราใช้คำสั่งตามขั้นตอนที่ผ่านมาแล้ว จะเจอกับการเลือกข้อมูลในกรอบขวามือ

  • ให้เลือกโดยทำเครื่องหมายหน้า Display a Frame:
  • ในกรอบที่แสดงตัวอย่างจะโชว์ตัวอย่างให้เห็นลักษณะของชาร์ตที่จะปรากฏให้เราเห็นบนชาร์ต  เฟรมจะถูกสร้างขึ้นมาให้มีขอบสีน้ำเงิน และกำหนดความกว้างได้โดยการเลือก Margin:
  • ในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนสี สามาถเลือกเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกตรง color:
  • คลิก Ok 

ส่วนตัวเลือก เราจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้อีกตัวคือ Set default Style  คือการกำหนดค่าปัจจุบันที่เรากำลังแก้นี้ ให้เป็นค่าหลักของโปรแกรม (ส่วนมากไม่มีผล พอปิดโปรแกรมค่านี้ จะหายไป ต้องเข้าไปแก้ template ดีกว่า

จะเห็นว่า การสร้างเฟรมให้กับ icon ทั้งในกรณีที่แสดงผลในรูปแบบการนำเสนอที่เป็น Icon หรือ theme line  เป็นการเพิ่มลักษณะที่แสดงค่าที่ปรากฏบนชาร์ต เพื่อเน้นหรือสร้างความน่าสนใจได้ค่อยข้างจะดีและสะดวก รวมทั้งยังสามารถไปใช้ในงานหรือคำสั่งต่างๆๆ ได้อีก 

อ่านเพิ่มเติมจากข้อมูลของผู้ผลิตในศูนย์กลางการเรียนรู้

Tags:  , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *