Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

สรุปคำสั่ง ของ Freebsd

สรุปคำสั่ง ของ Freebsd

อ้างอิง ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ 

https://tech2daynow.wordpress.com/2014/10/13/mega-linuxunixbsd-commands-cheat-sheet-for-almost-everything/embed/#?secret=q7nbRSEei0#?secret=1lN8otwNJu

เกี่ยวกับระบบ

คำสั่งตรวจสอบ ว่าเราติดตั้ง Freebsd เวอร์ชั่นหรือข้อมูลในด้านระบบที่เราติดตั้งอยู่ เพื่อให้เราสามารถอัพเดทหรือหาคู่มือปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสม 

# uname -a                # Get the kernel version (and BSD version)

ข้อมูลของอาร์ดแวร์

เช่นกันครับ เพื่อว่าตรวจสอบสเปคเครื่องคอมที่เราใช้ รวมทั้ง กรณีอาร์ดแวร์มีปัญหา ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าตัวไหนมีปัญหา  เพราะส่วนมาแล้ว การใช้งานตัว server  เรามักจะทำงานจากเครื่องลูก  ตอนเปิดเครื่องบางที เราไม่ได้ต่อหน้าจอไว้โดยตรง สามารถใช้คำสั่งเหล่านี้ เพื่อตรวจสอบ ข้อมูลขณะที่บูตเครื่องได้

# dmesg   Detected hardware and boot messages
# sysctl hw.model CPU model
# sysctl hw    Gives a lot of hardware information
# sysctl hw.ncpu   number of active CPUs installed
# sysctl vm    Memory usage
# sysctl hw.realmem Hardware memory
# sysctl -a | grep mem Kernel memory settings and info
# sysctl dev   Configured devices
# pciconf -l -cv  Show PCI devices
# usbdevs -vShow USB devices
# atacontrol list  Show ATA devices
# camcontrol devlist -v Show SCSI devices

               

เกี่ยวกับผู้ใช้งาน

# id Show the active user id with login and group
# last Show last logins on the system
# who Show who is logged on the system
# groupadd adminAdd group “admin” and user colin (Linux/Solaris)
# useradd -c “Colin Barschel” -g admin -m colinuseradd -c “Colin Barschel” -g admin -m colin
# usermod -a -GAdd existing user to group (Debian)
# groupmod -A Add existing user to group (SuSE)
# userdel colin Delete user colin (Linux/Solaris)
# adduser joe FreeBSD add user joe (interactive)
# rmuser joeFreeBSD delete user joe (interactive)
# pw groupadd admin Use pw on FreeBSD
# pw groupmod admin -m newmember Add a new member to a group
# pw useradd colin -c “Colin Barschel” -g admin -m -s /bin/tcshpw useradd colin -c “Colin Barschel” -g admin -m -s /bin/tcsh
# pw userdel colin; pw groupdel adminpw userdel colin; pw groupdel admin

การปรับแต่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ip address

# ifconfig fxp0 inet 192.168.50.254/24
# ifconfig fxp0 alias 192.168.51.254 netmask 255.255.255.0 
# ifconfig fxp0 -alias 192.168.51.254 


Permanent entries in /etc/rc.conf
ifconfig_fxp0=”inet 192.168.50.254 netmask 255.255.255.0″
ifconfig_fxp0_alias0=”192.168.51.254 netmask 255.255.255.0″

First IP
econd IP
Remove second IP alias

การค้นหา โปรแกรม

อย่างเช่นการค้นหา แพ็คเก็ต Apache24 เพื่อจะเตรียมการติดตั้งว่าอยู่ในส่วนไหนของไดเร็คเตอรี่

#whereis apache24

# cd /usr/ports
# make search name=apache24
# make search name=php74 | more
# make search name=php80 | grep mysqli

install and remove the port

การใช้คำสั่งนี้ จะมีประโยชน์ตรงที่ เราติดตั้งโปรแกรมแล้ว จะได้โปรแกรมที่อัพเดทตัวล่าสุด ความปลอดภัยก็จะมีสูง ที่สำคัญ จะไม่เกิดปัญหาแจ้ง code 1  ตอนติดตั้ง หากเราใช้คำสั่งอัพเดทก่อน

# portsnap fetch extract update

การติดตั้งผ่าน Port  ง่ายสะดวกดี ไม่ว่าจะนานแค่ไหน ก็ใช้คำสั่งเดิมตลอด เช่น กรณีติดตั้ง Apache 

# cd /usr/ports/www/apache24/
# make install clean

การถอนการ ติดตั้งผ่าน Port 

# cd /usr/ports/www/apache24/
# make deinstall clean

การลบข้อมูลที่เราคอนฟิก หากไม่ใช้คำสั่งตัวนี้ลบบางทีค่าคอนฟิกที่เราเลือกสำหรับติดตั้งยังคงมีอยู่ หากเราต้องการเปลี่ยนให้ใช้คำสั่งนี้ด้วย

# make rmconfig

install and remove the pkg

Updating the pkg database

# pkg update

Searching for applications

$ pkg search php

Installing an application

#pkg install -y mariadb100-server mariadb100-client

Listing installed applications

# pkg info | grep php

การลบ มีการเลือกตามที่เราต้องการ

กรณีที่เราต้องการลบ package ตัวเดียว ตัวอย่างเราลบ  mysql

# pkg delete mysql56-client

คำสั่ง กรณีที่ต้องการลบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเราลบ  php

# pkg delete -x php

หากต้องการดูว่าในเครื่องมี package  mysql ที่เราต้องลบหรือกรณีลบแล้วว่าเหลืออยู่หรือไม่

 #pkg info | grep mysql

ส่วนตัวนี้ คือจะให้มันลบ พวก App ที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือถอน  แล้วบางตัวที่ไม่เกี่ยวข้องยังค้างอยู่ก็ใช้คำสั่งตัวนี้ลบ

$ pkg autoremove

การแก้ปัญหา

ตรวจสอบอุณหภูมิ ของเครื่อง

เราจากเราต้องโหลด พวกโมดูล ให้ทำงานก่อน

# kldload -v coretemp

เสร็จแล้วใช้คำสั่ง

sysctl dev.cpu | grep temperature

หากต้องการให้เรียกทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่อง ให้ใช้คำสั่งนี้ 

 vi /boot/loader.conf

coretemp_load=”YES”

Check CPU Speed in FreeBSD using sysctl

#sysctl -a | egrep -i ‘hw.machine|hw.model|hw.ncpu’

 or

#sysctl hw.model hw.machine hw.ncpu

FreeBSD find out if CPU is 32bit or 64bit regardless of Intel/AMD/ARM CPU model

#getconf LONG_BIT

Tags:  ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *