Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

สรุปขั้นตอนในการติดตั้ง Nextcloud

สรุปขั้นตอนในการติดตั้ง Nextcloud ในบทความนี้ เป็นแค่การแนะนำในภาพกว้างๆๆ ว่า หากเราต้องการติดตั้ง Nextcloud เพื่อใช้เป็น cloud ส่วนตัวเราต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

รูปแบบในการติดตั้ง ที่แนะนำในบทความนี้ เป็นการติดตั้งในกรณีที่เราได้สร้างเว็บไซต์ของเราแล้ว และเราแค่ต้องการเพิ่มการใช้งาน Nextcloud เพิ่มเติม โดยการกำหนดค่าเพิ่มเติมเล็กๆๆ น้อยๆๆ แล้วเอา nextcloud ไปติดตั้งไว้ในที่เก็บข้อมูลของเว็บไซต์ของเรา โดยทำเป็น ไดเร็กเตอรีย่อยขึ้นมา

สิ่งที่เราต้องดำเนินการ

ในกรณีที่เรายังไม่ดำเนินการจัดสร้างเพื่อทำ Webserver เราต้องสร้างก่อน ขั้นตอนในการสร้างมีภาพรวมดังนี้

เริ่มจากเราต้องติดตั้ง ระบบปฎิบัติการ Linux ตัวไหนก็ได้ (operating system) แล้วแต่เราชอบ ในกรณีที่เราสร้าง Server ขึ้นมาที่บ้านเอง แต่ หากเราใช้ Droplet ของ Digital ocean เราแค่เลือกตัว Image ที่เขาบริการให้ว่าจะใช้ตัวไหน เราสามารถเลือก หรือเอาตามที่ nextcloud แนะนำ

 • Ubuntu 22.04 LTS (recommended)
 • Ubuntu 20.04 LTS
 • Red Hat Enterprise Linux 8 (recommended)
 • Debian 12 (Bookworm)
 • SUSE Linux Enterprise Server 15
 • openSUSE Leap 15.4
 • CentOS Stream

ติดตั้ง Lamp ซึ่งประกอบไปด้วย

 • Apache (web server) สำหรับเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือใครถนัด nginx ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน แล้วแต่ชอบ
  • Apache 2.4 with mod_php or php-fpm (recommended)
  • nginx with php-fpm
 • MySQL (database server) เป็นตัวเก็บฐานข้อมูลฐานข้อมูล ในกรณีที่เราใช้ Debian อาจจะใช้ MariaDB ก็ได้ แล้วแต่ตามชอบเช่นกัน
  • MySQL 8.0+ or MariaDB 10.3/10.4/10.5/10.6 (recommended)
  • Oracle Database 11g (only as part of an enterprise subscription)
  • PostgreSQL 10/11/12/13/14/15
  • SQLite (only recommended for testing and minimal-instances)
 • PHP (to process dynamic PHP content)  ในส่วน php อาจจะต้องติดตั้ง module เพิ่มเติมตามคำแนะนำของ nextcloud
  • 8.0 (deprecated)
  • 8.1
  • 8.2 (recommended)

แต่หากเราได้สร้าง Server เพื่อบริการด้านเว็บไซต์ของเราเสร็จแล้ว ก็สามารถข้ามขั้นตอนดังกล่าวได้เลย และมาติดตั้ง Nextcloud โดยปรับแต่งค่าเพิ่มเติมเล็กน้อย

    ขั้นตอนการปรับแต่ง Apache แยกออกเป็น 2 กรณี

    คำแนะนำในการติดตั้งและปรับแต่ง ซึ่งทางผู้จัดสร้างได้ให้คำแนะนำไว้ สามารถเข้าไปอ่านได้จากหน้า https://docs.nextcloud.com/server/latest/admin_manual/

    กรณีแรก เราได้สร้าง webServer ขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะ Nextcloud ในส่วนนี้ค่อนข้างจะต้องปรับแต่งหลายเรื่องเช่น ต้องกำหนดไฟล์คอนฟิกสำหรับกำหนดที่เก็บของ Nextcloud ได้แก่การกำหนดค่า

    /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf

    ซึ่งคิดว่า น่าจะสร้างบทความแยกให้อีกที แต่ในบทความนี้ ขออธิบายเฉพาะในกรณีที่เราสร้างเว็บไซต์อยู่แล้ว และเราต้องการเพิ่ม nextcloud ให้เป็นส่วนหนึ่งของ เว็บไซต์เรา และไฟล์คอนฟิกดังกล่าวก็ได้ปรับแต่งเพื่อให้สามารถเรียนใช้งานนเว็บไซต์ได้แล้ว เราก็แค่เอาไฟล์ Nextcloud ที่เราดาวโหลดน์มาไปเก็บไว้ในส่วนที่เราเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของเรา โดยตั้งเป็น ไดเร็กเตอรี่ย่อยขึ้นมาแล้วตั้งชื่อว่า Nextcloud

    ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของเราชื่อ nst-green.name เมื่อเรามาเพิ่มเพื่อใช้งาน Nextcloud เราแค่เอา Nextcloud ไปเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ของเรา โดยอาจจะตั้ง folder แล้วตั้งชื่อว่า Nextcloud เมื่อต้องการใช้งาน แค่เรียก nst-green.name/nextcloud แค่นี้ก็สามารถทำงานได้แล้ว

    ดังนั้น ในบทความนี้จะอธิบายในการติดตั้งตามกรณีหลัง คือติดตั้งเพิ่มเข้าไปยังที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ของเรา แต่ก่อนจะดำเนินการเราต้องปรับแต่งในส่วนต่างๆๆ เกี่ยวกับ Apache เพิ่มเติมนิดหน่อย โดยทำตามที่ Nextcloud แนะนำ ได้แก่

    a2enmod rewrite
    a2enmod headers
    a2enmod env
    a2enmod dir
    a2enmod mime
    

    คำแนะนำในส่วน PHP modules.

    เช่นกัน เป็นการติดตั้ง modules ของ php เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน Nextcloud ประกอบด้วย Modules

    • PHP (see System requirements for a list of supported versions)
    • PHP module ctype
    • PHP module curl
    • PHP module dom
    • PHP module fileinfo (included with PHP)
    • PHP module filter (only on Mageia and FreeBSD)
    • PHP module GD
    • PHP module hash (only on FreeBSD)
    • PHP module JSON (included with PHP >= 8.0)
    • PHP module libxml (Linux package libxml2 must be >=2.7.0)
    • PHP module mbstring
    • PHP module openssl (included with PHP >= 8.0)
    • PHP module posix
    • PHP module session
    • PHP module SimpleXML
    • PHP module XMLReader
    • PHP module XMLWriter
    • PHP module zip
    • PHP module zlib

     ก่อนจะติดตั้ง เราอาจจะใช้คำสั่งเพื่อตรวจสอบว่า  PHP Modules  ติดตั้งแล้วหรือยัง โดยใช้คำสั่งนี้

     php -m | grep -i <module_name>.
     

     อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จากคำแนะนำหน้านี้

     คำแนะนำเบื้องต้นในการติดตั้ง module เพิ่มเติม

     คำสั่งในการติดตั้ง กรณ๊ เป็น PHP80 หากเป็น เวอร์ชั่นอื่นอาจจะใช้คำสั่งแตกต่างกัน ก็ได้ เช่น  apt install -y php php-curl

     sudo apt install -y php8.0 php8.0-ctype php8.0-dom php8.0-filter php8.0-GD php8.0-JSON php8.0-libxml php8.0-mbstring php8.0-openssl php8.0-posix php8.0-session php8.0-SimpleXML php8.0-XMLWriter php8.0-zip php8.0-zlib
     

     ในส่วนเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล กรณีที่ใช้ MySQL Or ,MariaDB ให้ใช้คำสั่งดังนี้ แต่หากเราสร้างเว็บไซต์แล้ว ก็ไม่ต้องใช้คำสั่งนี้ เพราะในการสร้างเว็บไซต์ เราต้องสร้างฐานข้อมูลอยู่แล้ว เราแค่มาเพิ่มฐานข้อมูลลงไปแทน เท่านั้นเองก

     sudo apt install -y php8.0-pdo_mysql php8.0-mysql
     

     หรือใช้คำสั่งรวมแบบนี้ ก็ได้

     sudo apt install php8.0-{mysql,cli,c,imap,ldap,xml,fpm,curl,mbstring,zip}
     

     ตัว ออฟชั่น จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้  แต่แนะนำให้ติดตั้ง

     sudo apt install -y php8.0-intl php8.0-bcmath php8.0-gmp php8.0-imagick php8.0-memcached php8.0-bz2 php8.0-fileinfo
     

     ในส่วนของบทความ สรุปขั้นตอนในการติดตั้ง Nextcloud ได้แนะนำ php8 แต่ล่าสุด มี php8.1  การติดตั้ง php แค่ แก้ไขหมายเลขจาก 8.0  เป็น 8.1

     การติดติดตั้ง Nextcloud

     การติดตั้ง Nextcloud สิ่งแรกที่เราต้องดำเนินการคือการไปดาวโหลดน์ไฟล์ หรืออาจจะใช้คำสั่งใน command line ก็ได้ ซึ่งรูปแบบในการติดตั้งมีหลายรูปแบบแล้วแต่ว่าเราต้องการติดตั้งแบบไหน แต่สำหรับบทความนี้ จะแนะนำวิธีการติดตั้งโดยการดาวโหลดน์ไฟล์สำหรับติดตั้งของ nextcloud ผ่านทาง command line เพราะไม่ต้องยุ่งยากกับการอัพโหลดผ่าน Ftp

     สร้างฐานข้อมูลสำหรับ Nextcloud

     แต่ก่อนจะเริ่มดำเนินการติดตั้ง เราต้องสร้างฐานข้อมูลก่อน พร้อมกับสร้างชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลและรหัสก่อน ตัวอย่างที่ Nextcloud แนะนำ ซึ่งหากเราถนัดอย่างอื่นก็สร้างแบบที่เราถนัดก็ได้ แต่หลักการคล้ายๆๆ กัน

     CREATE USER 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
     CREATE DATABASE IF NOT EXISTS nextcloud CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
     GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'username'@'localhost';
     FLUSH PRIVILEGES;
     

     ดาวโหลดน์ไฟล์ติดตั้งของ Nextcloud ตัวล่าสุด

     wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
     

     แตกไฟล์แล้วนำไปเก็บไว้ในที่เราต้องการ

      unzip latest.zip && mv nextcloud/ /var/www/example.com/nextcloud
     
     chown -R www-data:www-data /var/www/example.com/nextcloud
     

     เรียกผ่าน บราวเซอร์เพื่อติดตั้ง Nextcloud

     https://www.example.com/Nextcloud
     

     สิ่งที่เราต้องเตรียมในขั้นตอนนี้คือ

     • ชื่อ ฐานข้อมูล พร้อมผู้ใช้และรหัสผ่าน
     • การกำหนดชื่อ และรหัสผ่าน สำหรับการเข้าใช้งาน
     • ส่วนที่เก็บข้อมูล หากเรากำหนดแยกนอก แต่หากไม่กำหนด ก็ให้โปรแกรมจัดการให้เอง

     รุ่นใหม่ อาจจะแตกต่างจากภาพ แต่การติดตั้งคล้ายกันไม่แตกต่างกันมากแค่กำหนดค่าตามที่บอกมาให้ถูกต้องก็ใช้ได้แล้ว

     เป็นอ้นว่าเสร็จในการติดตั้งเพื่อใช้งาน จะเห็นว่าสะดวกดี หากเราติดตั้งเสริมเข้าไปในเว็บไซต์ของเรา แต่ หากเราติดตั้งเพื่อใช้งานด้านบริการ เฉพาะ Nextcloud อย่างเดียว ต้องมีการปรับแต่งค่าต่างๆๆ เพิ่มเติมอีกหลายอย่าง

     ยกตัวอย่าง คำสั่งในการติดตั้งในกรณีที่เราสร้างเพื่อใช้งาน Nextcloud

     init 0
      3 apt update
      4 sudo apt update && sudo apt upgrade -y
      5 apt update && sudo apt upgrade -y
      6 apt update && apt upgrade -y
      7 apt-get install ca-certificates apt-transport-https software-properties-common wget curl lsb-release -y
      8 apt update
      9 apt upgrade
      10 apt install php8.1 libapache2-mod-php8.1
      11 apt install php8.1-{bcmath,fpm,xml,mysql,zip,intl,ldap,gd,cli,bz2,curl,mbstring,pgsql,opcache,soap,cgi}
      12 php --modules
      17 php --version
      18 apt upgrade
      19 apt install php8.1 libapache2-mod-php8.1
      20 apt install apt-transport-https lsb-release ca-certificates wget -y
      21 wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg
      22 sh -c 'echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/php.list'
      23 apt update
      24 apt upgrade -y
      26 apt install php8.1 libapache2-mod-php8.1
      27 php --version
      28 apt install php8.1-{bcmath,fpm,xml,mysql,zip,intl,ldap,gd,cli,bz2,curl,mbstring,pgsql,opcache,soap,cgi}
      29 apt install php8.1-{dom,gmagick,SimpleXML,ssh2,xml,xmlreader,curl,date,exif,filter,ftp,gd,hash,iconv,imagick,json,libxml,openssl,pcre,posix,sockets,SPL,tokenizerz,lib,mbstring,mysqli}
      30 apt install php8.1-{dom,gmagick,SimpleXML,ssh2,xml,xmlreader,curl,date,exif,filter,ftp,gd,hash,iconv,imagick,json,libxml,openssl,pcre,posix,sockets,SPL,tokenizerz,lib,mbstring,mysqli}
      31 sudo apt update
      32 apt update
      33 apt upgrade
      34 apt install php8.1-{dom,gmagick,SimpleXML,ssh2,xml,xmlreader,curl,date,exif,filter,ftp,gd,hash,iconv,imagick,json,libxml,openssl,pcre,posix,sockets,SPL,tokenizerz,lib,mbstring,mysqli}
      35 apt-cache search php8.1-curl
      36 apt-cache search php8.1-hash
      37 apt update && apt install -y software-properties-common
      38  add-apt-repository ppa:ondrej/php
      39 apt install php8.1-{dom,gmagick,SimpleXML,ssh2,xml,xmlreader,curl,date,exif,filter,ftp,gd,hash,iconv,imagick,json,libxml,openssl,pcre,posix,sockets,SPL,tokenizerz,lib,mbstring,mysqli}
      40 apt update
      41 cd /etc/apt
      42 ls
      43 vi sources.list
      44 ls
      45 cd sources.list.d/
      46 ls
      47 vi php.list
      48  add-apt-repository --remove ppa:ondrej/php
      49 apt update
      50 apt install php8.1-bcmath -y
      51 apt install php8.1-zip -y
      52 apt install php8.1-gmagick -y
      53 apt install php8.1-dom
      54 apt install php8.1-SimpleXML
      55 apt install php8.1-ssh2
      56 apt install php8.1-xmlreader
      57 apt install php8.1-curl
      58 apt install php8.1-date
      59 apt install php8.1-exif
      60 apt install php8.1-filter
      61 apt install php8.1-ftp
      62 apt install php8.1-gd
      63 apt install php8.1-hash
      64 apt install php8.1-iconv
      65 apt install php8.1-imgick
      66 apt install php8.1-json
      67 apt install php8.1-libxml
      68 apt install php8.1-openssl
      69 apt install php8.1-pcre
      70 apt install php8.1-posix
      71 apt install php8.1-spl
      72 apt install php8.1-tokenizerz
      73 apt install php8.1-lib
      74 apt install php8.1-mbstring
      75 apt install php8.1-mysqli
      76 a2enmod ssl rewrite headers
      77 systemctl restart apache2
      78 apt install -y libmagickcore-dev
      79 cd /etc/php/8.0/apache2/
      80 cd /etc/php/8.1/apache2/
      81 vi php.ini
      82 systemctl restart apache2
      83 apt install mariadb-server mariadb-client
      84 systemctl is-enabled mariadb
      85 systemctl status mariadb
      86 mysql_secure_installation
      87 mysql -u root -p
      88 apt install certbot
      89 mkdir -p /var/lib/letsencrypt/.well-known
      90 chgrp www-data /var/lib/letsencrypt
      91 chmod g+s /var/lib/letsencrypt
      92 cd /etc/apache2/conf-available/
      93 vi well-known.conf
      94 ln -s /etc/apache2/conf-available/well-known.conf /etc/apache2/conf-enabled/
      95 apachectl configtest
      96 systemctl restart apache2
      97 sudo certbot certonly --agree-tos --email user@email.com --webroot -w /var/lib/letsencrypt/ -d www.green-nst.com
      98  certbot certonly --agree-tos --email user@email.com --webroot -w /var/lib/letsencrypt/ -d www.green-nst.com
      99 cd /etc/apache2/sites-available/
     100 vi nextcloud.conf
     101 a2ensite nextcloud.conf
     102 systemctl reload apache2
     103 apachectl configtest
     104 systemctl restart apache2
     105 cd /var/www
     106 ls
     107 curl -o nextcloud.zip  https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
     108 cd /tmp/
     109 fetch http://wordpress.org/latest.tar.gz
     110  apt install php8.1 libapache2-mod-php8.1 php8.1-cli php8.1-common php8.1-mbstring php8.1-xmlrpc php8.1-soap php8.1-gd php8.1-xml php8.1-intl php8.1-mysql php8.1-cli php8.1-ldap php8.1-zip php8.1-mcrypt php8.1-curl php8.1-opcache php8.1-readline php8.1-xml php8.1-gd
     111 a2enmod php8.1
     112 systemctl restart apache2
     113 wget https://wordpress.org/latest.zip
     114 unzip latest.zip
     115 unzip latest.zip
     116 apt install unzip
     117 unzip latest.zip
     118 ls
     119 cp -pr wordpress/* /var/www/
     120 find /var/www/wordpress -type d -exec chmod 755 {} \;
     121 find /var/www -type d -exec chmod 755 {} \;
     122 find /var/www -type f -exec chmod 644 {} \;
     123 chown -R www-data:www-data /var/www
     124 chmod 755 /var/www
     125 cd /var/www
     126 ls
     127 vi wp-config.php
     128 ls
     129 cd wp-content/
     130 ls
     131 cd themes/
     132 ls
     133 cd wplms/
     134 ls
     135 mkdir PLUNGINS
     136 chmod -R 775 PLUNGINS/
     137 chmod 755 PLUNGINS/
     138 systemctl restart apache2
     139 ls
     140 rm -rf PLUNGINS/
     141 mkdir plugins
     142 chmod 755 plugins
     143 a2enmod rewrite
     144 systemctl restart apache2
     145 vi /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
     146 cd /etc/apache2/
     147 cd sites-available/
     148 ls
     149 vi nextcloud.conf
     150 apache2ctl configtest
     151 vi /etc/apache2/apache2.conf
     152 systemctl restart apache2
     153 cd /tmp
     154 git clone https://github.com/Imagick/imagick
     155 apt install php8.1-imagick
     156 systemctl restart apache2
     157 cd /var/www
     158 ls
     159 cd /tmp
     160 ls
     161 cd /var/www
     162 unzip nextcloud.zip
     163 ls
     164 CD nextcloud
     165 ls
     166 cd nextcloud/
     167 ls
     168 mkdir /var/nc_data
     169 chown -R www-data:www-data /var/www
     170 chmod 755 /var/www
     171 chmod 755 /var/nc_data
     172 chmod 755 /var/nc_data
     173 chown -R www-data:www-data /var/nc_data
     174 systemctl restart apache2
     175 cd /etc/apache2/
     176 ls
     177 cd ..
     178 ls
     179 php8.1
     180 cd php8.1
     181 cd php/8.1/
     
     186 cd /etc/php/8.1/apache2/
      195 vi php.ini
     196 systemctl restart apache2
     197 apt install php8.1-gmp
     198 apt install php8.1-bcmath
     199 systemctl restart apache2
     200 vi php.ini
     201 systemctl restart apache2
     202 cd /var/www/nextcloud/
     203 ls
     204 cd config/
     205 ls
     206 vi config.php
     207 history
     208 cd /var/www
     209 ls
     210 cat wp-config.php
     211 mysql -u root -p
     
     
     
     235 cd /tmp
     236 wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/5.1.3/phpMyAdmin-5.1.3-all-languages.zip
     237 sudo apt-get update
     238  apt-get update
     239 apt-get install unzip
     240 unzip phpMyAdmin-5.1.3-all-languages.zip
     241 ls
     242 mv phpMyAdmin-5.1.3-all-languages /var/www/phpmyadmin
     243 cd /var/www/phpmyadmin/
     244 cp config.sample.inc.php config.inc.php
     245 vi config.inc.php
     246 systemctl restart apache2
     247 chown -R www-data:www-data /var/www/
     248 chmod -R 755 /var/www
     249 systemctl restart apache2
     250 ls
     251 ls -ls
     252 vi config.inc.php
     253 systemctl restart apache2
     254 cd /tmp
     255 ls
     256 cd /var/www/
     257 vi wp-config.php
     258 systemctl restart apache2
     259 hitory
     260 history
     261 cd phpmyadmin/
     262 vi config.inc.php
     263 cat config.inc.php
     264 history
     265 chown -R www-data:www-data /var/www/
     266 chmod -R 755 /var/www
     267 systemctl restart apache2
     
     Tags:  

     Leave a Reply

     Your email address will not be published. Required fields are marked *